Spektakulära konstverk planeras på Vättern och E4:an

etikett

Jönköpings kommun bjuder in till en utställning av de konstverk som planeras på Vättern och längs E4:an, och som utforskar och problematiserar vad offentlig konst kan och bör vara.

Konstprojektet Överraska, variera, förändra innefattar två processbaserade konstverk, där konstnärerna Lisa Torell och Jenny Nordmark har utforskat olika aspekter av Jönköpings kommuns historia, identitet och framtid.

– Överraska, variera, förändra är tänkt som ett försök att ta reda på hur vi kan jobba med kommunens offentliga konst. Men också för att identifiera vita fläckar, vilka som inte får ta del av konsten, säger Filip Zezovski Lind, tf avdelningschef kultur.

Det som kommer att ske på Vättern är både en aktion och en förankring av en farkost. På E4:an planeras aktiviteter och scener för yrkestrafik. Vi kan förvänta oss spektakulära konstverk som för våra tankar till hållbarhet, exploatering, och hur vi påverkas av de regler – skrivna och oskrivna – som finns i det offentliga rummet.

– En del av arbetet är att hitta platser i kommunen där det idag inte finns konst. Vättern är en sådan plats, men också E4:an, kombiterminalen och sådana platser där många färdas igenom vår kommun varje dag, säger Filip.

Hela processen från förlängd skissperiod till genomförande dokumenteras av dokumentärfilmarna Mima Pastor och Palle Lindqvist och kommer att sammanställas i en film om projektet. Under våren kommer beslut att tas om konstverken, som är i skissprocess, också kommer att bli verklighet.

Här kan du läsa mer om konstnärerna i projektet

Här kan du läsa om vernissage och konstnärssamtal