Sprängningsarbeten på Ådalsvägen v. 20-25

etikett

Ett körfält kommer hållas öppet på del av Ådalsvägen när vi utför sprängnings­arbeten för den nya gång- och cykelvägen vi bygger här. Trafiken kommer styras genom trafikljus och det kan bli upp mot 10 minuters längre restid när sprängningsarbete pågår.

Med anledning av sprängnings- och anläggningsarbete för den nya gång- och cykelvägen utmed Ådalsvägen kommer endast ett körfält vara öppet i ”serpentinen” nedanför Ebbesdammen från vecka 20 till och med vecka 25.

Trafiken kommer styras genom signalreglering (trafikljus) under hela perioden samt med flaggvakt under sprängningsarbeten.

Sprängningsarbeten kommer genomföras kl. 8.30-15.30 på vardagar. I samband med sprängning kan det bli upp mot 10 minuter längre restid. I övrigt cirka två-tre minuters fördröjning med hänsyn till signalregleringen.

Vi bygger för att skapa en trygg och säker möjlighet att gå eller cykla här – tack för att du visar hänsyn.

Läs mer om arbetet med nya gång- och cykelväg längs Ådalsvägen

alternativ text ska alltid skrivas. Beskriv bilden vad den föreställer