Stabil ekonomi – men orolig omvärld påverkar kommunens ekonomi

etikett

Jönköpings kommuns ekonomi är stabil. Men en turbulent och orolig omvärld där inflationen och priser går upp gör att budgetarbetet påverkas. Det var de styrande politikerna i Koalition för Jönköpings slutsats under en presskonferens på måndag 31 oktober.

I landet som helhet var det ekonomiska resultatet i kommunerna rekordhögt under 2020 och 2021. Så även i Jönköpings kommun. Pandemin är en central del av förklaringen där ökade statsbidrag bidrog starkt. Det gör att det blir tvära kast för ekonomin när effekterna av Rysslands invasion av Ukraina skapar oro i världen.

– Vårt budgetarbete måste förhålla sig till det som påverkar oss i omvärlden samt den analys av exempelvis befolkningsunderlaget som vi ser kommande år. Vi kommer att både behöva förstärka delar i kommunen samtidigt som vi är återhållsamma, konstaterade Ann-Marie Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Äldre befolkning växer

I Jönköpings kommun har befolkningstillväxten bromsat något, men jämfört med andra kommuner i landet flyttar det fortfarande mycket människor till Vätterbygden. Allt fler människor i kommunen blir allt äldre och kompetensförsörjningen är en viktig framtidsfråga för många verksamheter inom kommunen.

Politikerna i Koalition för Jönköping, som består av Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet vill i sitt förslag till verksamhets- och investeringsplan för 2023-2025 med budget för 2023 bland annat fortsätta de planerade byggnationerna av förskolor, äldreboenden och nya Rosenlundsbadet.

Förstärkningar och effektiviseringar

I förslaget ingår även förstärkningar när det gäller krisberedskap/IT-säkerhet, ny brandstation, kompetensförsörjningen, satsningar inom äldreomsorg och hemsjukvård samt funktionshinderomsorg och en förstärk utvecklings- och trafikavdelning.

Budgetförslaget tar även upp effektivisering i kommunens verksamheter med hjälp av förändrade arbetssätt, användning av ny teknik och förebyggande insatser för att möta de ekonomiska utmaningarna framöver.

Politikernas förslag kommer att behandlas i kommunfullmäktige 30 november. Vilken majoritet som då bestämmer i Jönköpings kommun är i nuläget inte klart.

Här nedan kan du ta del av Koalition för Jönköpings förslag ”För ökad trygghet i en orolig tid” samt en kortfattad presentation av förslagen.

För ökad trygghet i en orolig tid – VIP 2023-2025 med budget för 2023 Pdf, 748.9 kB.

Presentation av Koalition för Jönköpings budgetförslag Pdf, 1.6 MB.