Stadsdirektör Johan Fritz kan vinna pris för sitt ledarskap

etikett

Jönköpings kommuns stadsdirektör Johan Fritz har nominerats till priset som Årets offentliga chef.

– Det är självklart väldigt roligt att bli nominerad, men som härdad Gaisare förväntar man sig sällan framgång. Jag försöker vara en förebild och spegla professionalism, engagemang, tillit, delaktighet och öppenhet, säger Johan Fritz.

Priset Årets offentliga chef är tänkt att gynna och motivera till god ledarskapskultur inom landets offentliga verksamheter. Priset är instiftat av publikationen Offentliga Affärer och målsättningen är att bidra till att Sverige blir ett föregångsland inom gott offentligt ledarskap och belöna positiva förändringar samt personliga egenskaper. Vinnaren offentliggörs först på kvällen den 22 mars i Göteborg.

Nomineringen motiveras med att Johan Fritz på ”ett ödmjukt och framgångsrikt sätt lett arbetet i kommunen. Han har stor del i att Jönköping vann titeln Årets superkommun 2022 (Dagen samhälle). Han har förstått vikten av samverkan i kommunens alla olika delar och den effekt det gör för resultat såväl ekonomiskt som verksamhetsmässigt. Förutom ett leende och gott humör kännetecknas Johans ledarskap av tillit, öppenhet och tillgänglighet.”

Relaterade notiser