Studenter – nu öppnar ansökan för stipendier

etikett

Nu kan du som är student på Jönköpings University ansöka om stipendier för examensarbete, projektarbete eller uppsats. Sista ansökningsdag är 15 juni.

Fyra stipendier, ett till varje fackhögskola, delas ut av Jönköpings kommun. Du kan ansöka själv eller i en grupp om max fyra personer. Stipendiesumman är 6 000 kr per student eller 12 000 kr per arbete där två eller fler studenter gjort examensarbete, projektarbete eller uppsats tillsammans.

Kriterier och ansökan hittar du här