Ta del av resultatet från årets brukarenkät

etikett

För ett par månader sedan svarade vårdnadshavare med barn i förskola och pedagogisk omsorg och elever i gymnasiesärskolorna på årets brukarundersökning. Nu kan du ta del av resultatet i Qlikview.

Årets enkät omfattar gymnasiesärskolor, pedagogisk omsorg samt både kommunala och fristående förskolor. Totalt har sammanlagt ca 5700 vårdnadshavare och elever svarat på undersökningen i år.

Enkäten ger vårdnadshavare möjlighet att ge sina synpunkter på verksamheten i den egna förskolan och familjedaghemmet. Även för gymnasiesärskolans elever är enkäten ett sätt att påverka och ha inflytande över skolorna. Resultatet är en viktig del i personalens arbete med att förbättra verksamheten, samtidigt som det ger bra återkoppling och bekräftelse där vårdnadshavare och elever är nöjda.

Ta gärna del av årets resultat i Qlikview.

Grundskolan och gymnasiet har i år svarat på Skolenkäten från Skolverket.

Läs mer om Skolenkäten Länk till annan webbplats.

Årets resultat av brukarenkäten i Qlikview Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.