etikett

Tillfällig gångväg vid Munksjökajen

Tillfällig gångväg, munksjökajen

Tillfällig gångväg, munksjökajen.

etikett

Kajen är ett över 500 meter långt stråk som sträcker från Munksjöstaden och upp till Jönköping university. Munksjökajen är renoverad och kommer att bli en del av den framtida strandpromenaden runt Munksjön och ett nytt vardagsrum i centrala Jönköping.

Munksjökajen är öppen för allmänheten och det är möjligt att gå utmed kajen. I början av augusti skapade vi en tillfällig gångväg, efter Munksjömagasinet, som leder upp till Påsgatan i Munksjöstaden.

Hur ska det bli i framtiden?

Det tillfälliga gångstråket är direkt kopplat till nu antagen detaljplan för sista etappen av Munksjöstaden, där en förlängning av hälsans stig söderut kommer färdigställs parallellt med utbyggnader av gata, VA, park, torg och kvartersmark. Alla de olika delarna hänger ihop, vilket innebär att det permanenta stråket först kommer att kunna färdigställas inom ett par år.

Det tillfälliga stråk som nu står öppet behöver därför också förändras i sträckning med hänsyn till kommande byggnationer i Munksjöstaden, men ambitionen är att det alltid ska finnas en passage öppen till dess att den permanenta lösningen är på plats. Kommunen, Tosito och Lustgården kommer löpande följa upp att detta möjliggörs på bästa sätt och till allmänhetens nytta.

Läs mer om arbetet med Munksjökajen