Trädgårdsgatan blir sommargågata 

Trädgårdsgatan, blommor i förgrunden och uteserveringar i bakgrunden
etikett

Den 8 april kommer det allra första tecknet på att Trädgårdsgatan blir sommargågata i år igen. Vi kommer att stänga av kvarteret mellan Nygatan och Skolgatan för att möjliggöra för att uteserveringarna att kör igång sin verksamhet redan nu.

I maj fortsätter sedan arbetet och vi gör i ordning resten av Trädgårdsgatans sommargågata. Vi kommer då att stänga av sträckan mellan Brunnsgatan och Skolgatan för genomfartstrafik och möblera med sittmöbler, plan­teringar och lekyta. Platsen kommer att ha daglig tillsyn för att säkerställa ett välskött intryck.

Du som bor i området kan se fram emot en trevlig utomhusmiljö som du kan nyttja till umgänge, rekreation och lek. Du som har bil kommer att kunna parkera längsmed gatorna i närheten samt på västra torget.

Vad gäller på en gågata?

På en gågata har gående alltid högsta prioritet och all an­nan trafik ska ske på deras villkor. För att sommargågatan ska bli en trivsam miljö gäller det att detta respekteras. Cykel är tillåtet på gåendes villkor. Biltrafik är endast tillåten vid lastning och lossning i samband med exempelvis flytt och ska ske med hänsyn till de gående. Även transport av personer med funktionsnedsättningar är tillåten.