Trafikverket håller samråd för ny järnväg mellan Byarum och Tenhult

etikett

Trafikverket planerar att bygga en järnväg mellan Byarum och Tenhult för att skapa långsiktig hållbarhet och utvecklingsmöjligheter för pendling och godstrafik mellan Jönköping och Värnamo. Nu utreds lokaliseringen, och du kan ta del av materialet och lämna synpunkter på samrådshandlingen 16 januari-15 februari 2023.

I nuläget är Trafikverket i ett senare skede i lokaliseringsutredningen och har tagit fram fyra olika korridorer inom utredningsområdet. 16 januari-15 februari 2023 håller Trafikverket samråd för projektet. Det innebär att du kan ta del av materialet och lämna synpunkter på det under samrådstiden. Du hittar mer information och samrådsunderlag på Trafikverkets webb:

Trafikverket: Byarum-Jönköping, ny järnväg Länk till annan webbplats.

Trafikverket ansvarar för statliga vägar samt långsiktig planering av det samlade transportsystemet.