search
Sök
menu
Meny

Undvik eldning i skog och mark

Varmt och torrt väder gör att det just nu är risk för brandfara – vi avråder därför starkt från eldning i skog och mark. Även skogsarbete eller annat arbete som kan medföra gnistbildning avråds.

– Vi ser med viss oro på de kommande dagarnas torka, säger Johan Nilsson, Räddningschef i beredskap för Jönköpings län.

– En skogsbrand nu kan bli omfattande och vi uppmanar alla att vara försiktiga och enbart grilla på säkra och iordningställda grillplatser samt undvika annan aktivitet där det finns risk att en eld sprider sig. Med tanke på att det även kommer blåsa rejält så kan en gnista eller glöd blåsa långt. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i en okontrollerad brand.

Risk för eldningsförbud

Om värmen och torkan fortsätter kan det bli eldningsförbud vilket innebär att det blir förbjudet att elda och grilla utomhus på allmän plats.

Vi följer läget

Räddningstjänsten i Jönköpings kommun analyserar väderläget kontinuerlig och ökat resurser vid larm om misstänkt eller konstaterad skogsbrand. Även skogsbrandsflyget har utökat sin flygning och flyger just nu fyra gånger per dag i syfte att upptäcka bränder innan de sprids.

Publicerad: 2020-06-22 14.17