search
Sök
menu
Meny
Sök

Undvik onödiga olyckor – håll koll på grönskan

Nu grönskar det i dalens famn, så se till att sikten är fri kring din tomt. Varje år skadas fotgängare, cyklister och bilister i onödan för att sikten är skymd.

För att öka trafiksäkerheten, framkomligheten och underlätta gatuunderhållet uppmanas alla fastighetsägare att beskära träd, buskar och häckar.

Om du har planer på att plantera träd och buskar under semestern är det bra att du, redan innan du sätter igång, föreställer dig utvecklingen några år framöver.

På länken nedan får du mer information om vad som gäller för växtlighet som kan skymma sikten i och kring din trädgård.

Häckar och buskage som skymmer sikten

Publicerad: