Utredning klar: Inga oegentligheter i HR-chefens anställningsavtal

etikett

Det finns inga oegentligheter kring det anställningsavtal som under sommaren granskats av lokala medier. Det visar den utredning som genomförts av chefsjuristen på uppmaning av stadsdirektören och efter en anmälan till kommunens visselblåsarfunktion.

– Bedömningen är att inga oegentligheter finns rörande avtalet, men att det går att göra olika bedömningar om var den anställde ska ha sitt tjänstgöringsställe, säger Lars-Åke Svensson, chefsjurist i Jönköpings kommun.

Avtalet som stadsdirektör Johan Fritz erbjöd HR-chefen Marita Schwartz i vintras innebar bland annat att hennes tjänstgöringsställe blev den privata bostaden i stället för kontoret i Rådhuset. Resor till och från Jönköping samt tillfälligt boende ersattes av arbetsgivaren. Avtalet togs fram under pandemin då HR-chefen var headhuntad till ett annat jobb.

– Det är viktigt att vi blir granskade av medierna. Efter att ha utrett saken internt och rådgjort med Skatteverket visar det sig att inga fel har gjorts, men att det kan finnas oklarheter skattemässigt. För att inte ha kvar några oklarheter görs avtalet om från 1 september, med tjänstgöringsställe på kontoret i Jönköping, säger stadsdirektör Johan Fritz.

I Jönköpings kommun pågår ett arbete med att se över vilka riktlinjer som ska gälla för anställda som önskar arbeta hemifrån i större utsträckning. Något som en del av personalen fått pröva under pandemin och som blivit ett flexibelt sätt att arbeta. Riktlinjerna väntas bli klara inom kort.

– Jag har förståelse för att vissa delar av anställningsavtalet kan uppfattas som förmånliga. Frågan om att jobba hemma är viktig för många medarbetare och de lärdomar vi fått från pandemin har vi nu tagit med oss in i arbetet med nya riktlinjer, säger Marita Schwartz, HR-chef i Jönköpings kommun.