VA-arbete på Huskvarnavägen påverkar trafiken

Karta över vägarbete

Från och med den 19 augusti pågår VA-arbete på Huskvarnavägen: ny dagvattenledning samt byte av spill- och vattenledningar. Här hittar du information om hur trafiken påverkas av arbetet.

Arbetet börjar i korsningen Tegelbruksgatan och Östra Storgatan. Mellangatan kommer också påverkas av arbetet. Vi fortsätter sedan öster mot Huskvarnavägen.

Hur påverkar det mig?

I samband med arbetet kommer vi att stänga av Huskvarnavägen för trafik och buss. Övrig trafik leds om via Saturnusplan, Starrgatan och Kilallén. Trafik kommer att släppas på igen när vi är färdiga vid Saturnusplan. Under den här perioden går det fortfarande bra att använda närliggande busshållplatser.

Vad är det som ska göras?

Vi byter vatten, dagvatten, spillvatten, brandposter och ventiler i markerat område på kartan. Nya dagvatten intag kommer att göras för att minimera översvämningsrisk i framtiden.

Varför?

För att säkerställa dricksvattenförsörjningen, byte av sämre avloppsledningar, separera dagvatten från spillvattnet.

Förnyelsearbetet av VA-nätet är en del i ett stort projekt för att förbättra och utöka vattenförsörjningen och samtidigt öka säkerheten mot driftstörningar i Jönköpings kommun. Sist men inte minst är det en viktig del i kommunens miljöuppdrag.

Arbetet pågår från augusti 2022 och fram till årsskiftet.

Publicerad: