VA-arbete på Slottsgatan fortsätter i augusti

Kartbild över arbetsområdet på Slottsgatan

Kartbild över arbetsområdet. Grön markering: redan färdigställt VA-arbete. Blå markering: kommande VA-arbete. Klicka för större kartbild.

etikett

I mitten av augusti fortsätter arbetet med att lägga nya dagvattenledningar samt byte av spill- och vattenledningar på Slottsgatan. Arbetet är en del av VA-förnyelsen som pågår i Jönköpings kommun.

Arbetet kommer att ske etappvis och vi kommer att behöva stänga av den del av Slottsgatan som vi arbetar på. Hela gatan kommer alltså inte att vara avstängd på en och samma gång.

Omledning av busstrafiken

Under tiden arbetet pågår kommer busstrafiken som går via Slottsgatan att ledas om via Odengatan. Därför kommer ett körfält på Odengatan att behöva stängas av för bilar tillförmån för busstrafiken. Tillfälliga busshållplatser kommer att finnas på Odengatan och Tullportsgatan. Mer information kommer att finns på JLT:s hemsida.

Jlt.se Länk till annan webbplats.

Karta över bussomledningen

Karta över bussomledningen. Källa: jlt.se. Klicka för större kartbild.

Tidplan VA-arbetet på Slottsgatan

Arbetet startar i mitten av augusti och beräknas pågå fram till sommaren 2023.

Läs mer om VA-förnyelsen, Östra centrum