VA-arbetet på Huskvarnavägen skjuts fram till augusti

Kartbild över Huskvarnavägen

Kartbild över arbetsområdet, klicka för större.

På grund av förseningar i VA-arbetet på Liljeholmen behöver vi skjuta fram byggstart på Huskvarnavägen till mitten av augusti.

Arbetet startar i korsningen Tegelbruksgatan och Östra Storgatan. Vid byggstart kommer arbetet även innebära en påverkan på Mellangatan. Arbetet fortsätter sedan och vi går öster mot Huskvarnavägen.

Hela arbetet beräknas vara färdigt vid årsskiftet 2022-2023.

Vägen stängs av för trafik och buss

I samband med arbetet kommer vi att stänga av Huskvarnavägen för trafik och buss. Övrig trafik leds om via Saturnusplan, Starrgatan och Kilallén. Trafik kommer att släppas på igen när vi är färdiga vid Saturnusplan. Under den här perioden går det fortfarande bra att använda närliggande busshållplatser.

Vad är det som ska göras?

Vi byter vatten, dagvatten, spillvatten, brandposter och ventiler i markerat område på kartan. Nya dagvatten intag kommer att göras för att minimera översvämningsrisk i framtiden.

Varför gör vi detta?

För att säkerställa dricksvattenförsörjningen, byte av sämre avloppsledningar, separera dagvatten från spillvattnet.

Förnyelsearbetet av VA-nätet är en del i ett stort projekt för att förbättra och utöka vattenförsörjningen och samtidigt öka säkerheten mot driftstörningar i Jönköpings kommun. Sist men inte minst är det en viktig del i kommunens miljöuppdrag.