Vad tycker du är viktigt för framtidens Norrahammars bruk?

etikett

Norrahammars bruk ska utvecklas och på sikt få ny bebyggelse. Nu vill vi ha in dina tankar och idéer om platsen och önskemål om vad du vill se här i framtiden. Inkomna synpunkter kan sedan användas som underlag när vi arbetar vidare med platsens utveckling.

Norrahammars bruk är ett kulturhistoriskt intressant område. Från slutet av 1800-talet till 1991 var Norrahammars bruk en viktig industri och arbetsgivare. Idag finns några aktiva verksamheter på platsen, som detaljhandel, museum och tryckeri.

Nu tar vi fram en vision för hur Norrahammars bruksområde ska bli i framtiden, då det på sikt ska bebyggas och utvecklas. Visionen skapas utifrån en tidig insamling av idéer och synpunkter, att använda som underlag för inriktningen i kommande utvecklingen av Norrahammars bruk.

Bidra med dina synpunkter och idéer

Fram till söndagen den 2 oktober 2022 samlar vi in tankar och idéer för hur Norrahammars bruksområde kan bli i framtiden.

Framtagandet av visionen för Norrahammars bruksområde leds av Jönköpings kommun i samarbete med Living Cities. När vi sammanställt alla svar som kommit in presenteras svaren på webbsidan för kommundelsutveckling i Norrahammar.

Frågorna riktar sig främst till dig som känner till området, arbetar, går i skola, bor eller verkar i Norrahammar. Det tar ungefär 1-5 minuter att svara på enkäten.

Klicka här för att komma till enkäten för visionen för Norrahammars bruk Länk till annan webbplats.

Här kan du läsa mer om kommundelsutvecklingen i Norrahammar

Psst! Lördagen den 24 september hålls det årliga evenemanget Septemberljus på Norrahammars bruk. När höstmörkret faller kan du uppleva platsen i nytt ljus. På plats under kvällen finns projektledare från stadsbyggnadskontoret och berättar om visionsarbetet.

alternativ text ska alltid skrivas. Beskriv bilden vad den föreställer