search
Sök
menu
Meny

Vägarbete vid bron över E4:an mellan Ryhovsmotet och Solåsrondellen

kartbild över vägarbetsområdet.

Den 17 juni inleds ett större vägarbete på Bangårdsgatan, mellan Ryhovsmotet och Solåsrondellen. Bron över E4:an kommer vara helt avstängd för trafik under arbetets gång som beräknas ta cirka två veckor.

Anledningen till det omfattande arbetet är att man hittat ett hålrum under vägen. Något som inom en nära framtid skulle kunna ge större problem med slukhål eller sättningar om det inte åtgärdas. I samband med reparationen kommer dessutom hela bron att asfalteras om.

Bron avstängd för trafik

Under cirka två veckors tid kommer därför bron vara helt avstängd för trafik då arbetet pågår, detta ger en stor påverkan på trafiken som ska över E4:an.

Trafik på E4:an norrifrån rekommenderas ta en tidigare avfart, vid Asecs, för att nå Ryhov smidigast. Söder ifrån når trafiken både Ryhov och M2-center som vanligt, men rekommenderas att ta en tidigare avfart för att nå Solås center. Det kommer sitta informationstavlor på E4 söderifrån och norrifrån samt på Rv40 västerifrån.

Trafiken på E4:an ska inte påverkas av arbetet då vägen och samtliga körfält är öppna som vanligt.

Publicerad: 2019-06-11 11.00