search
Sök
menu
Meny
Sök

Väg- och ledningsarbete påverkar trafiken på Värnamovägen, Råslätt

Kartbild som beskriver påverkan och omledning av trafiken på Värnamovägen.

Jönköpings kommun och Jönköping Energi samverkar i ett gemensamt väg- och ledningsarbete på Värnamovägen i Råslätt. 1–7 mars stängs vägen för biltrafik och leds om runt Ljungarum.

Säkrad värme- och varmvattenförsörjning, nya ledningar för vatten och avlopp och god framkomlighet för framtidens kollektivtrafik blir resultatet av detta gemensamma byggprojekt. Arbetet beräknas vara klart sommaren 2021.

Så påverkas bil- och busstrafik under byggtiden

Under byggtiden kommer den östra delen av körfälten vid Röde påle mot Råslättsrondellen att vara avstängd. Två körfält kommer att finnas kvar på den västra sidan av vägen för att skapa god framkomlighet, förutom under en vecka, den 1–7 mars då biltrafiken leds om förbi Ljungarum. Busstrafiken påverkas också i omgångar under den perioden.

Ny fjärrvärmeledning från Torsvik till centrala Jönköping

Etappen i Råslätt är en del av den nya 12 km långa fjärrvärmeledning, som ska gå från kraftvärmeverket i Torsvik till centrala Jönköping, och stärka framtida leveranser av värme och varmvatten i Jönköping.

– Vi har varit många som har samarbetat för att ta fram en gemensam plan för pågående och kommande arbeten på Värnamovägen. Vårt gemensamma mål är att vi ska få ett bra slutresultat och minimera tid kostnad och påverkan. Det är ett omfattande arbete som ska genomföras på kort tid och vi tackar redan nu för visad hänsyn och förståelse under byggtiden, säger Svante Berglund, projektledare för nya fjärrvärmeledningen på Jönköping Energi.

Nya ledningar för vatten och avlopp

Jönköpings kommun lägger i samband med detta nya ledningar för vatten och avlopp för att säkerställa vattenförsörjningen i Jönköping.

Nya bussfiler och fler avgångar

När Värnamovägen återställs kommer vägen att få nya busskörfält för att säkra en god framkomlighet för kollektivtrafiken i framtiden. Detta är en del av det gemensamma utvecklingsarbetet för stadsbusstrafiken som sker i samverkan mellan kommunen och Jönköpings länstrafik. Redan från sommaren 2021 kommer tätare turer med elbuss vara igång.

– Vi gör busskörfälten nu för att vi har möjlighet att bygga för framtiden och skapa ett stråk där vi har så få konfliktpunkter som möjligt både över och under mark. Sen bidrar detta redan nu till sommaren med en god framkomlighet för den tätare busstrafiken som då drar igång, säger Henrik Zetterholm, utvecklings- och trafikchef på Jönköpings kommun.

Publicerad: