search
Sök
menu
Meny
Sök

Välkommen till ett nytt läsår!

Ungdomar i klassrum

Den 23 augusti börjar läsåret för eleverna i de kommunala grundskolorna och gymnasieskolorna. Undervisningen kommer att bedrivas på plats i skolans lokaler.

Våra förskolor, skolor och övriga utbildningsverksamheter fortsätter att följa myndigheternas rekommendationer och göra anpassningar i verksamheterna för att minska risken för smittspridning av covid-19.

Förskolan

De kommunala förskolorna är öppna som vanligt från måndag 3 augusti.

Grundskolan och fritidshem

Samtliga av kommunens grundskolor börjar terminen den 23 augusti med undervisning på plats i skolan. Fritidshemmen är öppna som vanligt.

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan kommer att ha undervisning i skolans lokaler från skolstart den 23 augusti, men med beredskap att ställa om för distansundervisning vid lokala utbrott eller om smittläget förändras.

Vuxenutbildningen

Vuxenutbildningens utbildningar hålls antingen via när-, flex- eller distansundervisning. Deltagarna får information från sin utbildningsanordnare om vilken utbildningsform som gäller för deras utbildning. Ambitionen är att Vuxenutbildningen under hösten succesivt ska återgå till närundervisning för samtliga utbildningar om det aktuella smittläget tillåter. Återgången kommer att ske gradvis och med vidtagna försiktighetsåtgärder.

Yrkeshögskolan

Yrkeshögskolan börjar terminen som vanligt med undervisning på plats för årskurs ett. Årskurs två kommer att ha inslag på distans men vara på skolan för praktiska moment. För att göra det lättare att hålla avstånd kommer skoldagarna att börja och sluta växelvis, fika och lunchtider att spridas ut och lektioner hållas i fler lokaler än vanligt.

Kulturskolan

Kulturskolan startar all undervisning onsdagen den 25 augusti. Orkestrar och ensembler startar vecka 35. Kallelse och ytterligare information till eleverna kommer via e-post.

Publicerad: