search
Sök
menu
Meny

Vårdnadshavare och elever besvarar brukarenkät

I mitten av mars öppnar brukarenkät 2021 för ett urval av vårdnadshavare och elever. Webbenkäten besvaras under mars till mitten av april.

Varje år får ett urval av vårdnadshavare och elever möjlighet att ge sin syn på våra verksamheter. Enkäten omfattar både kommunala och fristående förskolor och skolor. Resultatet visar vad vi kan bli bättre på, därför är enkäten en viktig del i varje förskolas, fritidshems, familjedaghems och skolas kvalitets- och förbättringsarbete.

Webbenkäten besvaras på plats eller digitalt då rådande restriktioner på vissa enheter gör det omöjligt att erbjuda svar på plats.

Resultatet

Resultatet kommer att presenteras under senare delen av våren 2021. Genom att i stort sett samma frågor ställs varje år är det möjligt att jämföra resultat mellan olika år för en förskola eller skola.

Information om enkät för elever i grundskola länk till annan webbplats

Information om enkät för vårdnadshavare till barn i förskola och skolalänk till annan webbplats

Publicerad: