search
Sök
menu
Meny

Vårdnadshavare och elever besvarar brukarenkät under februari och mars

I början av februari öppnas den årliga brukarenkäten för vårdnadshavare och elever. Webbenkäten besvaras under perioden februari till mars på respektive förskola, skola och fritidshem.

Ett urval av vårdnadshavare och elever får möjlighet att varje år ge sin syn på våra verksamheter. Enkäten omfattar både kommunala och fristående förskolor och skolor. Resultatet visar vad vi kan bli bättre på, därför är enkäten en viktig del i varje förskolas, fritidshems, familjedaghems och skolas kvalitets- och förbättringsarbete.

Resultatet

Resultatet kommer att presenteras under senvåren. Genom att i stort sett samma frågor ställs varje år är det möjligt att jämföra resultat mellan olika år för en förskola eller skola.

Läs mer om brukarenkät för elever grundskola och gymnasium

Läs mer om brukarenkät för vårdnadshavare till barn i förskola och skola

Publicerad: 2020-01-30 09.00