Var med och påverka – delta i undersökningen ”Kritik på teknik”

Har du fått inbjudan att delta i en enkätundersökning de senaste dagarna?
Då är du förmodligen en av två tusen som har chansen att påverka Jönköpings kommuns verksamhet framöver.

Vart tredje år sedan 2010 har Jönköpingskommun använt sig av Sveriges kommuners och regioners (SKR) undersökning ”Kritik på teknik”. Detta för att ta reda på vad du tycker om kommunens tekniska verksamhet – skötsel av gator, gång- och cykelvägar, parker, vatten och avlopp med mera.

Resultatet från tidigare års undersökningar har gjort att kommunen har fått en tydligare bild av vad invånarna tycker och har för önskemål. Det har även gjort det möjligt att upptäcka brister och se om verksamheterna lever upp till medborgarnas förväntningar. Ett stort antal deltagare är viktigt för att bilden ska spegla verkligheten så mycket som möjligt! Låt dina åsikter påverka kommunens framtida utveckling!

Publicerad: