etikett

Vecka 15 startar sand- och grusupptagningen

Lastbil som tar upp sand.
etikett

Vecka 15 börjar årets sand- och grusupptagning, där kommunens gator samt gång- och cykelvägar ska sopas rena från sand och grus som använts under vinterns halkbekämpning. Ett arbete som tar cirka 8 veckor.

Vi smygstartade lite med några gång- och cykelvägar under vecka 14. Från nästa vecka kör vi igång med alla maskiner, om det inte händer något drastiskt med vädret, säger Fredrik Hulterskog som är produktionsledare på gatu- och parkavdelningen

Hur lång tid tar det?

Det är många mil gator som ska vårstädas och cirka 1500 ton sand som vi ska ta upp, så vi räknar med att det tar cirka 8 veckor. Är det för blött så kan vi inte köra för då får vi inte med sanden, den blir för tung.

Hur körs upptagningen?

Vi börjar i de centrala delarna, ofta kan vi bara kör där en stund på morgonen på grund av trafiken. Då fortsätter vi i ett bostadsområde under dagen. Sedan körs område för område. Även gång- och cykelvägar körs område för område. Vi sätter in extra resurser för att arbetet ska gå så fort som möjligt.

Ska man göra något som fastighetsägare?

Har du en mur eller ett staket så kan du sopa ut sanden en bit för att vi inte ska behöva gå så nära med borstarna.