search
Sök
menu
Meny

Vi är nominerade till stadsbyggnadspriset 2018

Stadsbyggnadspriset har delats ut sen 1994 och i år firar priset därmed 25-årsjubileum. Priset är till för att främja god  byggnadsvård, god arkitektur och goda livsmiljöer i Jönköpings kommun och nomineringar görs i samtliga av dessa klasser.

De nominerade till Stadsbyggnadspriset 2018 är följande:

Nominerade i klassen god byggnadsvård:

 • Villa Majsäter, renovering av enbostadshus
 • Hällstorp Hammaren, Hällstorp 1:18, renovering av enbostadshus
 • Stora hotellet, utvändig ändring och inredande av nya hotellrum

Nominerade i klassen god arkitektur:

 • Vingården 3, nybyggnad av flerbostadshus
 • Asecs, tillbyggnad av affärshus
 • Hagstensgärdet, nybyggnad av flerbostadshus
 • Hovslätts ängar, nybyggnad av flerbostadshus
 • Vejden 6, nybyggnad av radhus
 • Rönäs 3:3, nybyggnad av fritidshus

Nominerade i klassen god livsmiljö:

 • Hedenstorp 2:33, nybyggnad av kontor/industri
 • Bohult 2:11, nybyggnad av växthus kombinerat med enskilt avlopp samt siktlinjer i
  terräng
 • Fredstorp 1, anläggande av viltvatten samt nyplantering av allé
 • Cykelgarage, cykelboxar på infartsparkeringar samt säkerhetsåtgärder på Herkulesvägen

Priset delas ut den 24 januari 2019.

 

Publicerad: 2018-12-07 15.18