Vi bygger nya busshållplatser på Törnrosgatan på Ekhagen

etikett

I maj byggs hållplatserna Rönngatan och Stockrosgatan om och väderskydden byts ut. Dessutom stärker vi passagebelysningen här. Byggnationen påbörjas 2 maj och beräknas vara klar i juni 2023.

Vi ska bygga nya busshållplatser som ersätter de befintliga hållplatserna Rönngatan och Stockros­gatan. De gamla väderskydden på hållplatserna byts ut och för att öka framkomligheten kommer hållplatserna inte ligga lika tätt som de gör idag.

Vi smalnar även av Ekhagsringens bredd vid hållplatsläget från tio meter till sju meter, vilket även har en hastighetsdämpande effekt.

Dessutom stärker vi passagebelysningen på passagen över Ekhagsringen vid Törnsrosgatan.

Hur påverkar det dig?

Det kommer vara något begränsad framkomlighet för biltrafik under byggtiden, men vi kommer inte stänga av gatan helt. Som alternativ körväg kan du välja Ekhagsringen österut.

Kollektivtrafiken kommer gå som vanligt under hela byggtiden.

Tidplan

Byggnationen påbörjas 2 maj och beräknas vara klar i juni 2023.

Här finns information om byggnationen av nya busshållplatser på Ekhagen

Här kan du se och läsa mer om våra pågående byggnationer runt om i kommunen