search
Sök
menu
Meny
Sök

Vi bygger nya hållplatser på Bangårdsgatan

Karta som visar arbetsområdena på Bangårdsgatan.

Platserna där arbeten med ombyggnation och nya busshållplatser kommer ske.

Nu startar arbetet med de sista åtgärderna för att förbereda för den nya stadsbusstrafiken och nya busslinje 4 som börjar gå i sommar.

Vad är det som ska göras?

Vi kommer att bygga om de befintliga hållplatserna Skiffervägen och Granitvägen så att de får en förhöjd standard med bland annat väderskydd. Vi kommer även att anlägga en ny hållplats i närheten av Solåsrondellen utanför Ahlsell. Utmed denna sträcka kommer nya stomlinje 4 börja trafikera med start i juni 2021.

Hur kommer du att påverkas?

Arbetet kan tidvis komma att påverka framkomligheten för både biltrafik, cyklister och gående. In- och utfarter till närliggande verksamheter ska vara tillgängliga under hela byggtiden. Det kan även förekomma buller vid vissa arbetsmoment. Vid slutlig asfaltering kan delar av gatan stängas av under några timmar.

När ska arbetet ske?

Arbetet startar under vecka 12 i mars och ska vara klart sommaren 2021. Arbetet med den nya hållplatsen vid Solåsrondellen beräknas pågå en bit in i juli.

Varför gör vi detta?

Jönköping växer och blir fler, som vill resa mer. Därför lägger Jönköpings kommun och JLT i en extra grön växel och satsar tillsammans. På framtidagendan finns nya bussar och trafiklösningar, fler busslinjer och tätare avgångar.

14 juni börjar nya eldrivna stadsbussar trafikera stombusslinjerna och en ny stombusslinje - linje 4 - börjar gå mellan Vätterslund och Huskvarna via Ryhov, Ekhagen och Vättersnäs. Detta kräver nya och säkra hållplatser och bra framkomlighet för bussarna för att kollektivtrafiken ska vara bra och pålitlig.

Frågor?

Vid frågor kan du kontakta projektledare Fredrik Hanzek, tel: 010-130 03 50

Publicerad: