Viktigt att veta vid tillfällig övernattning

En vuxen och ett barn som går i skogen, med ryggsäckar på ryggarna

Har eller planerar du att hyra eller låna en lokal för tillfällig övernattning? Är du ledare för barn eller ungdomar som ska sova på madrasser i ett klassrum eller i en gympahall? Det är viktigt att du tar ditt ansvar för att minimera risken för att något ska hända, exempelvis en brand.

Att sova eller övernatta i en okänd lokal medför ett ansvar för dig som gäst. Du behöver veta var släckutrustning och nödutgångar finns och vad du ska göra om det skulle börja brinna. Om det även är barn som sover över har du ett ännu viktigare ansvar. Tänk på att en myndig förläggningsansvarig alltid måste finnas på plats under natten.

Information till dig som ska övernatta 

Till dig som lånar eller hyr ut en lokal för tillfällig övernattning

Den lokal som lånas eller hyrs ut för tillfällig övernattning behöver uppfylla ett antal krav – både brandtekniska krav och krav om information till gästerna. Det måste även finnas kontaktuppgifter till brandskyddsansvarig och förläggningsansvarig.

Lokaler som oftast används för tillfälliga övernattningar är lektionssalar i skolor, rum i kyrkor, sporthallar, församlingshem och hembygdsgårdar.

Till dig som vill hyra eller låna ut lokal för tillfällig övernattning

Övernattning i lokal som normalt inte används för övernattning

Om du tillfälligt ska övernatta i en lokal som normalt inte används för övernattning behöver du anmäla det till räddningstjänsten. Ur säkerhetssynpunkt är det väldigt viktigt att veta om det finns sovande människor i en lokal som i vanliga fall inte används för det ändamålet.

Gör en anmälan om tillfällig övernattning

Publicerad: