search
Sök
menu
Meny
Sök

Vi räddar träd vid Sofiakyrkan

I oktober börjar en så kallad växtbäddsrenovering vid Sofiakyrkan. Detta för att försöka rädda träden för framtiden.

Träden runt Sofiakyrkan ska växtbäddsrenoveras i ett försök att rädda ett bestånd av lindträd. Väster i Jönköping är hårt drabbat av almsjuka och det råder brist på äldre träd där.

Genom denna insats kan detta bestånd av äldre lindar finnas kvar framöver. Dessa träd har ett stort biologiskt, socialt och kulturhistoriskt värde. Det går inte att ersätta med pengar och det krävs cirka 100 års tillväxt för att återskapa träden ifall de skulle dö.

Hur går det till?

Hela gångbanan under träden intill Sofiakyrkan grävs bort (vid Nygatan). Vi kommer använda en försiktig gräv- metod med hjälp av luftlans och vaccumsug för att inte skada trädens rötter. Sen fyller vi på en blandning av luckert grus (för att mer vatten ska komma ner till rötterna) och biokol (gödsel till träden).

Hur påverkar det dig?

  • Gångbanorna vid Nygatan kommer vara avspärrade under hela arbetets gång.
  • Parkeringsplatserna är avspärrade i två etapper. Halva parkeringsytan i taget. Inga parkeringar tas bort permanent.
  • Arbetet kommer att pågå vardagar cirka kl. 7 - 16.

Tidplan

Arbetet kommer pågår oktober-november 2021.

Läs mer om projektet och om åtgärder i parker och grönområden

Publicerad: