search
Sök
menu
Meny
Sök

Visingsöfärja ersätts temporärt efter kollission i hamnen

Kartbild över Gränna hamn, rött kryss där kollisionen skedde.

Det röda krysset visar var kollisionen inträffade.

På morgonen den 3 juni körde Visingsöfärjan Ebba Brahe in i den norra delen av piren i Gränna. Inga personer skadades i kollisionen.

Det var vid 06.30 som färjan Ebba Brahe körde in i den i den norra delen av piren i Gränna hamn. Inga personer skadades. Två bilar på bildäck åkte in i varandra och fick skador. Färjan ligger nu i hamnen och kommer att besiktas av Transportstyrelsen. Det är inga kända läckage på färjan, vare sig olja som läcker ut eller vatten som läcker in. Det kan dock vara skador på propellern vilket i så fall innebär reparationer.

Piren är avspärrad. Hamnläget påverkas dock inte, inte heller båttrafiken i området.

Reservfärjan Christina är nu i bruk och ersätter Ebba Brahe. Det innebär något mindre kapacitet men påverkar inte resenärerna just nu. Ambitionen är att ingen ska behöva uppleva driftsstörningar på grund av detta. Aktuell tidtabell gäller.

Trafikverkets färjerederi kommer att utreda orsaken till kollisionen.

Publicerad: