Vi tar ned silvergranarna vid Öxnegården och Bondbergets naturreservat

Silvergranar vid vid Öxnegården och Bondbergets naturreservat
etikett

Granarna som växer längs med parkeringsplatsen vid Öxnegården och Bondbergets naturreservat är silvergranar som härstammar från mellan- och sydeuropa.

Silvergranar påverkar den biologiska mångfalden negativt genom att de konkurrerar ut inhemska träd och buskar. För att undvika vidare spridning och etablering i naturreservatet
kommer fröträden att tas ned och unggranarna kommer att röjas bort.

Så påverkas du

Arbetet kommer att ske under vecka 8 eller 9. Vid åtgärden kommer parkeringsplatsen samt gångstråk delvis behöva stängas av.

Relaterade notiser