Webbsänt samrådsmöte för Pilten 15, på Söder i Jönköping

etikett

Måndagen den 19 december kl. 11 hålls ett webbsänt samrådsmöte om förslag till detaljplan för Pilten 15 på Söder i Jönköping. Länk till sändningen kommer finnas på webben ett par timmar innan sändningen börjar, se länk till webbsidan nedan.

Planens huvudsakliga syfte att möjliggöra för byggnation av nytt flerbostadshus inrymmandes cirka 40-50 lägenheter.

Under direktsändningen finns möjlighet att ställa frågor i en chatt. Sändningen går också att se i efterhand under minst två veckor.

Samråd – du har möjlighet att lämna synpunkter

Att förslaget till detaljplan är ute på samråd innebär att du kan ta del av förslaget och lämna synpunkter på det. Du kan ta del av förslaget och handlingarna via länken nedan eller i kommunens utställningshall i Juneporten, Västra Storgatan 16 i Jönköping. Öppet: måndag-fredag kl. 8-17. Planhandlingarna för Pilten 15 finns tillgängliga för samråd under perioden 7 december 2022 – 8 februari 2023.

Här kan du läsa mer om detaljplaneförslaget och se länk till webbsändningen (länken puliceras måndag 19 december)

Satellitbild över planområdet med en illustration av den typ av byggnation som föreslås på platsen.

Planförslaget innebär att detaljplanen, om den får laga kraft, möjliggör byggnation av ett nytt flerbostadshus inom planområdets södra del i 6-7 våningar.