search
Sök
menu
Meny
Sök

Webbsänt samrådsmöte om detaljplan för Flahult 2:328 i Norrhammar

Illustration av huskroppar.

Den 14 april kl 17.30 hölls ett direktsänt samrådsmöte om detaljplanen för Flahult 2:328 i Norrahammar. Ett samrådsmöte är ett möte där kommunen informerar om förslaget till detaljplan och besvarar frågor om den. Du kan se sändningen i efterhand i vår playkanal.

Detaljplanen ska möjliggöra för byggnation av ca 20 lägenhet i radhus.


Publicerad: