Avgifter för hemsjukvård och hemrehabilitering

Här finns information om avgifter för hemsjukvård och hemrehabilitering.

Avgift för dig som är registrerad i hemsjukvården

Du som är registrerad i hemsjukvården betalar en avgift på 408 kronor per månad.

Avgift för dig som får enstaka besök av hälso- och sjukvårdsteam

Du som får enstaka besök av hälso- och sjukvårdsteam betalar 208 kr för enstaka besök, men max 408 kr per månad.

Maxtaxa för vård- och omsorg samt hälso- och sjukvård

Avgifterna för vård- och omsorg samt hälso- och sjukvård räknas samman och den totala avgiften för dessa insatser är tillsammans max 2 359 kronor per månad. Avgifter för hyra och måltider ingår inte i maxtaxan.

Kommunen beräknar ditt avgiftsutrymme med hjälp av de inkomster som du redovisar. Endast du som har avgiftsutrymme får betala avgift för det stöd du får. Om du saknar avgiftsutrymme kan ingen avgift tas ut.

Maxtaxan gäller per person individuellt.

Avgifter för dig som bor i ordinärt boende (hemma)

Frågor om avgifter

Vi har samlat information till dig som har frågor om avgiften eller om den inkomstförfrågan som du får hemskickad.

Avgift för stöd från socialförvaltningen, frågor och svar

KONTAKT

Avgiftsadministratörer

Telefon: 036-10 54 00

Ordinarie telefontider:

Måndag: 8.30–15

Tisdag: 13–15

Onsdag: 8.30–15

Torsdag: 8.30–11.30

Fredag: 8.30–15

Lunchstängt: 11.30–13

Senast granskad/publicerad: