Hälso- och sjukvårdsteam, kontaktuppgifter

Här finns information om de elva team som ansvarar för hemsjukvård och rehabilitering.

Är du osäker på vilket hemsjukvårdsteam du tillhör? Gå in på kartan och skriv in din adress!

Tider då du säkrast når ditt hälso- och sjukvårdsteam

Du når Distriktssköterska/sjuksköterska säkrast vardagar 8.00–12.30, 13.30–15.00.

Du når arbetsterapeut/sjukgymnast säkrast vardagar 8.00–9.00.

Hälso- och sjukvårdsteam 1

Specialist­sjuk­sköterska, sjuk­sköterska: telefon 036‑10 23 07

Arbets­terapeut, fysioterapeut, sjukgymnast: telefon 036-10 23 09

Enhetschef: telefon 036-10 22 40

Fax 0390-333 66

Hälso- och sjukvårdsteam 2

Specialist­sjuk­sköterska, sjuk­sköterska: telefon 036‑10 23 10

Arbets­terapeut, fysioterapeut, sjukgymnast: telefon 036-10 23 11

Enhetschef: telefon 036-10 22 42

Fax 036-10 29 84

Hälso- och sjukvårdsteam 3

Specialist­sjuk­sköterska, sjuk­sköterska: telefon 036‑10 23 12

Arbets­terapeut, fysioterapeut, sjukgymnast: telefon 036-10 23 13

Enhetschef: telefon 036-10 73 96

Fax 036-10 29 84

Hälso- och sjukvårdsteam 4

Specialist­sjuk­sköterska, sjuk­sköterska: telefon 036‑10 23 14

Arbets­terapeut, fysioterapeut, sjukgymnast: telefon 036-10 23 15

Enhetschef: telefon 036-10 73 52

Fax 036-10 75 04

Hälso- och sjukvårdsteam 5

Specialist­sjuk­sköterska, sjuk­sköterska: telefon 036‑10 23 16

Arbets­terapeut, fysioterapeut, sjukgymnast: telefon 036-10 23 17

Enhetschef: telefon 036-10 28 66

Fax 036-10 75 04

Hälso- och sjukvårdsteam 6

Kommunens psykiatriska team

Specialistsjuksköterska, sjuksköterska: telefon 036-10 78 14

Team Intellektuell Funktionsnedsättning

Specialistsjuksköterska, sjuksköterska: telefon 036-10 78 76

Rehab

Arbetsterapeut: 036-10 26 54, 036-10 29 82, 036-10 75 66

Fysioterapeut, sjukgymnast: 036-10 69 66

Enhetschef: telefon 036‑10 24 63

Hälso- och sjukvårdsteam 7

Specialist­sjuk­sköterska,/sjuk­sköterska: telefon 036‑10 23 20

Arbets­terapeut, fysioterapeut, sjukgymnast: telefon 036-10 23 21

Enhetschef: telefon 036-10 76 23

Fax 036-10 75 43

Hälso- och sjukvårdsteam 8

Specialist­sjuk­sköterska, sjuk­sköterska: telefon 036‑10 23 18

Arbets­terapeut, fysioterapeut, sjukgymnast: telefon 036-10 23 23

Enhetschefer: telefon 036-10 75 25

Fax 036-10 23 47

Hälso- och sjukvårdsteam 9

Specialist­sjuk­sköterska, sjuk­sköterska: telefon 036‑10 23 24

Arbets­terapeut, fysioterapeut, sjukgymnast: telefon 036-10 23 25

Enhetschef: telefon 10 64 76 

Fax 036-10 23 48

Hälso- och sjukvårdsteam 10

Specialist­sjuk­sköterska, sjuk­sköterska: telefon 036‑10 23 26

Arbets­terapeut, fysioterapeut, sjukgymnast: telefon 036-10 23 27

Enhetschef: telefon 036-10 36 36

Fax 036-10 23 60

Hälso- och sjukvårdsteam 11 (Ekhagens gästhem och Lönnens korttidsenhet, JPT)

Specialist­sjuk­sköterska, sjuk­sköterska (Ekhagens gästhem): telefon 036‑10 72 50

Specialist­sjuk­sköterska, sjuk­sköterska (Lönnens gästhem): telefon 036‑10 71 92

Enhetschef telefon 036-10 22 06, 036-10 24 08

Fax 036-10 72 53

Jönköpings kommuns palliativa team (JPT) telefon 036-10 74 80

Hälso- och sjukvårdsteam 12

Specialistsjuksköterska, sjuksköterska: telefon 036-10 29 40

Arbetsterapeut, fysioterapeut, sjukgymnast: 036-10 36 80

Enhetschef: 036-10 22 84

Fax: 036-10 23 47

Hemteam

Sjuksköterska: 036-10 73 32

Enhetschef: 036-10 21 27

Senast granskad/publicerad: