Ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd

Här finns information om ekonomiskt bistånd, ett stöd tills du kan försörja dig själv. Ekonomiskt bistånd finns som försörjningsstöd och bistånd till enstaka utgifter. Tidigare kallades detta stöd för socialbidrag.

En man i grå klädsel med ryggen åt kameran och en annan man som syns framifrån som samtalar med mannen.