Bli god man eller förvaltare

Här hittar du information om hur du gör för att bli god man eller förvaltare. Som god man eller förvaltare hjälper du en annan människa att sköta sådant som hen inte själv klarar av.

Som god man hjälper du en person som inte klarar vardagen helt på egen hand. Det kan exempelvis handla om att se till att räkningar betalas, ha kontakt med myndigheter, söka stödinsatser och annat som gör att personen har ett bra liv. Med andra ord – du blir som en spindel i en annan persons nät.

Uppdraget tar inte mycket av din tid men det är en viktig insats som gör stor skillnad för din huvudman (en huvudman är den person som får hjälp av en god man eller förvaltare). Låter detta som ett uppdrag för dig? Skicka en intresseanmälan.

När överförmyndarenheten tagit emot din ansökan kontrollerar vi att du inte förekommer i polisens belastningsregister eller hos kronofogden. Efter att kontrollen genomförts kommer överförmyndarnämndens kansli att kontakta dig så snart det finns ett aktuellt utbildningstillfälle.

Kan jag bli god man eller förvaltare?

Som god man eller förvaltare behöver du:

 • vara myndig
 • kunna ta reda på vilken myndighet du ska kontakta vid olika frågor
 • vara ordningsam och strukturerad
 • förstå och göra dig förstådd på svenska
 • ha ett driv, vara engagerad och verka för din huvudmans bästa
 • kunna ta till dig information och anvisningar.

Som god man eller förvaltare får du inte:

 • finnas i register hos Kronofogden
 • ha försörjningsstöd
 • finnas med i polisens belastningsregister.

Vad gör jag som god man eller förvaltare?

Som god man eller förvaltare gör du det som din huvudman – den personen du är god man eller förvaltare åt –inte klarar själv. Det kan handla om tre olika sorts uppgifter:

 • Bevaka rätt: Att bevaka rätt betyder att du som god man eller förvaltare ska bevaka din huvudmans rättigheter mot olika myndigheter, företag och privatpersoner. Det kan till exempel innebära att du ska se till att personen får de insatser och ersättningar från samhället som den har rätt till och behöver.
 • Förvalta egendom: Att förvalta egendom betyder att du som god man eller förvaltare sköter din huvudmans ekonomi, som att se över utgifter och se till att räkningar blir betalda.
 • Sörja för person: Att sörja för person betyder att du som god man eller förvaltare ska företräda och bevaka din huvudmans intressen och försöka se till att vardagen fungerar på ett bra sätt. Till exempel genom att se till att vårdplaneringsmöten hålls, att någon sköter inhandling av mat och kläder, identifiera behov om boendestöd eller kontaktperson m.m.

Får jag betalt?

Uppdraget som god man eller förvaltare är i huvudsak ett ideellt uppdrag. Ett visst arvode och kostnadsersättning utgår. Det vanligaste är att du får ca 1000 kronor/månad samt ersättning för resor och utlägg, det samlade arvodet betalas ut årsvis.

Är det svårt?

Uppdragen varierar i svårighetsgrad men du får den grundutbildning som krävs för att kunna klara av uppdraget. Som ny uppdragstagare får du sällan de svåraste uppdragen att börja med. Du får dessutom alltid träffa din tänkta huvudman innan uppdraget påbörjas för att se om det är ett uppdrag du vill ta dig an.

Får jag någon utbildning?

Du ska alltid gå en grundutbildning innan ditt uppdrag startar. Där får du både grundkunskaper och fördjupad kunskap samt tips och råd för att kunna sköta ditt uppdrag på ett så bra och smidigt sätt som möjligt.

Hur mycket tid tar det att vara god man eller förvaltare?

Kravet är att du ska träffa din huvudman en gång i månaden, i enstaka fall är det fler eller färre gånger. Vid uppdragets start behöver du ofta lägga mer tid för att lära känna din huvudman och förstå hens situation. Därefter kan en stor del av arbetet skötas per automatik eller på distans, exempelvis genom att ställa in räkningar på autogiro, ha kontakt med vårdpersonal eller myndigheter via telefon eller liknande.

Vilka är de största utmaningarna med att vara god man eller förvaltare?

Olika uppdragstagare upplever olika delar som utmanande. Personer som redan idag är goda män och förvaltare berättar att de tycker att det är en utmaning att:

 • hitta sin roll i förhållande till vårdpersonal eller anhöriga m.fl.
 • redovisa årets utgifter. Vid årets slut behöver du som god man eller förvaltare redovisa vad huvudmannens pengar gått till. Har inte anteckningar skett löpande under året kan detta bli mer tidskrävande vid årets slut.

Vid utbildningstillfället vid din introduktion får du information och stöd för att kunna hantera den här typen av utmaningar på bästa sätt.

Vad är skillnaden på att vara god man och förvaltare?

Ett godmanskap är en frivillig hjälp där personen som har god man fortfarande har kvar rättshandlingsförmågan att själv agera. Därför kan inte en god man agera utan huvudmannens samtycke i större frågor.

Ett förvaltarskap innebär att man fråntas möjligheten att själv rättshandla. Förvaltaren kan därför ta egna beslut i vissa frågor.

Gemensamt för både godmanskap och förvaltarskap är att det alltid är huvudmannens bästa som ska ligga till grund för besluten.

KONTAKT

Mellan den 18 december och den 8 januari har överförmyndarenheten minskad bemanning. Under denna tid kan det vara svårare att nå oss. Tänk därför på att vara ute i god tid med era ärenden.

Överförmyndarenheten

E-post: overformyndarenheten@jonkoping.se

Telefon: 036-10 50 00 (Kontaktcenter)

Telefontid
Måndag, onsdag–fredag 10–11.30
Tisdag 13–14.30

Besöksadress efter bokning:
Kaserngatan 12, A6, Jönköping

Postadress:
Överförmyndarenheten
551 89 Jönköping

På Kaserngatan 12 finns en brevlåda om receptionen inte är öppen.

Vi samarbetar med Mullsjö kommun och Habo kommun.

Senast granskad/publicerad: