God man för ensamkommande barn

Här hittar du information om hur du går till väga för att bli god man för ensamkommande barn.

Barn som kommer till Sverige utan förälder, eller annan vuxen istället för förälder, och saknar uppehållstillstånd behöver en god man.

Du som är god man för ett ensamkommande barn ska:

 • Träda in i förälderns eller vårdnadshavarens ställe
 • Ansvara för barnets personliga förhållanden och angelägenheter
 • Biträda barnet vid Migrationsverkets utredning
 • Förvissa dig om att barnet har det bra och att dess behov och rättigheter tillgodoses på bästa sätt
 • Ha regelbunden kontakt med
  - barnet
  - hemmet där han/hon bor
  - socialtjänsten
  - det offentliga biträdet
  - Migrationsverket m.fl.

När barnet beviljas permanent uppehållstillstånd ska socialnämnden anmäla behovet av att utse en särskilt förordnad vårdnadshavare till tingsrätten. När särskilt förordnad vårdnadshavare utsetts av tingsrätten upphör godmanskapet.

Arvode

Arvode utgår för tillfället med 200 kronor per timme. Även viss kostnadsersättning kan förekomma.

God man till ensamkommande barn

Ett ensamkommande barn är en asylsökande person som är under 18 år och som är utländsk medborgare eller statslös. Barnet kommer till Sverige utan medföljande föräldrar eller någon annan vuxen i föräldrarnas ställe.

Ett ensamkommande barn kan inte själv vidta rättshandlingar som att ansökan om bidrag m.m. Eftersom de är omyndiga och befinner sig i en utsatt situation behövs gode män som med kort varsel kan ta sig an uppdraget att företräda dessa personer.

Intresseanmälan, bli god man för ensamkommande barn

Du gör din intresseanmälan via E-tjänsten "Anmäl intresse, bli god man för ensamkommande barn" i övre delen på denna sida. Tänk på att en god man inte får ha skulder eller förekomma i belastningsregistret.

För att underlätta ditt uppdrag vill vi att du först genomgår en webbutbildning som du når via Migrationsverkets webbplats, se länk nedan. Intyg om genomgången webbutbildning hämtar du ut själv och skickar till oss efter utbildningen.

När du har skickat in din intresseanmälan så gör överförmyndarenheten en lämplighetskontroll av dig genom utdrag från Kronofogdemyndighetens register samt Rikspolisstyrelsens belastningsregister.

Detta ingår inte i uppdraget

En god man för ensamkommande barn ska inte

 • ta hand om den dagliga omvårdnaden - det svarar boendet för
 • handla/laga mat
 • tvätta kläder
 • skjutsa barnet till skola/fritidsaktiviteter eller liknande
 • ansvar för barnets försörjning
 • hantera asylfrågan - det gör det offentliga biträdet

KONTAKT

Fredagen den 8/12-23 har inte överförmyndarenheten någon telefontid.

 

Överförmyndarenheten

E-post: overformyndarenheten@jonkoping.se

Telefon: 036-10 50 00 (Kontaktcenter)

Telefontid
Måndag, onsdag–fredag 10–11.30
Tisdag 13–14.30

Besöksadress efter bokning:
Kaserngatan 12, A6, Jönköping

Postadress:
Överförmyndarenheten
551 89 Jönköping

På Kaserngatan 12 finns en brevlåda om receptionen inte är öppen.

Vi samarbetar med Mullsjö kommun och Habo kommun.

Senast granskad/publicerad: