Rådgivning vid hyresskuld

Här finns information om hyresskuldsrådgivningen som kan hjälpa dig om du riskerar att bli uppsagd från din bostad på grund av hyresskulder.

Att få känna sig trygg i en egen bostad är ett grundläggande mänskligt behov.

Samverkan

Hyresskuldsrådgivningen samverkar med övrig socialtjänst, kronofogdemyndigheten och fastighetsägare för att försöka förebygga:

 • att någon skaffar sig hyresskulder
 • att någon blir uppsagd från sitt hyreskontrakt
 • att någon blir vräkt på grund av hyran inte är betald. ​

Du kan få hjälp med att

 • göra upp en budget och skapa utrymme för att kunna betala din hyra
 • se över dina möjligheter att betala hyra för att göra upp en avbetalningsplan
 • försöka nå en överenskommelse om att fortsätta att bo kvar
 • förstå vad som händer i just din situation.

Rådgivningen kan innehålla allt från ett kort telefonsamtal till en längre kontakt med att aktivt arbeta för att förändra situationen. För att lyckas förändra krävs ditt eget intresse och engagemang. Du beskriver din situation. Tillsammans hjälps vi åt att söka lösningar.

Viktigt att veta

Rådgivningen kostar ingenting.
Vi har sekretess.

Hyresavtal, rättigheter och skyldigheter

Som hyresgäst har du både rättigheter och skyldigheter. De flesta villkor finns upprättat i avtal eller regleras i lagstiftning.

En av dina skyldigheter är att betala hyran i tid.

 • Hyran betalas alltid i förskott och skall senast vara betald sista vardagen före varje kalendermånads början.
 • Hyresvärden har rätt att säga upp ett hyresavtal om den boende/ hyresgästen inte betalar sin hyra.
 • Hyresrätten kan återfås om hyresskulden betalas inom tre veckor från det att uppsägning skett. I annat fall är hyresrätten förverkad.
 • Upprepade förseningar och slarv med hyresbetalningen kan utgöra grund för uppsägning. Även upprepade störningar kan utgöra grund för uppsägning.
 • Om hyresvärdens krav på betalning av förfallen hyra inte regleras kan värden uppmana den boende att avflytta på egen bekostnad
 • Hyresvärden kan, efter formellt betalningsföreläggande för obetalda hyror, begära den boende avhyst från bostaden genom kronofogdemyndigheten.

KONTAKT

Johan Malmström
Rådgivare

Telefon: 036-10 58 79

E-post: hyresskuldsradgivningen@jonkoping.se

Adress: Sofiahuset, Kapellgatan 2, Jönköping

Senast granskad/publicerad: