Stöd för att få ett jobb, arbetsmarknadsinsatser

Här hittar du information om hur arbetsmarknadsavdelningen (AMA) kan stödja dig till att lyckas få ett jobb och egen försörjning.

Person i röd mössa ler in i kameran, i bakgrunden sitter två personer vid ett bord.