Anhörig till person med funktionsnedsättning eller sjukdom

Här finns information till dig som hjälper eller stöttar någon i din närhet som har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom.

Har du någon i din närhet som har ett funktionshinder eller en sjukdom? Stödjer och hjälper du någon i din närhet som har nedsatta förmågor eller är långvarigt sjuk?

Stöd till dig som är anhörig

Att stötta någon med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning kan kännas naturligt och positivt men det kan också kännas svårt. Man kan känna oro, förtvivlan eller brottas med dåligt samvete och tycka att man inte räcker till. Det kan vara lätt att glömma bort sig själv.

Att veta att den närstående erbjuds en insats byggd på faktiska behov och önskemål, samt att insatsen utförs av kompetent personal med ett hälsofrämjande förhållningssätt känns för många anhöriga som det bästa stödet som kan ges.

Det erbjuds även stöd till dig som är anhörig.

Vem är anhörig?

En anhörig i detta sammanhang är en person, oavsett ålder, som hjälper eller stödjer någon som är långvarigt sjuk eller som har en funktionsnedsättning. Det kan vara en familjemedlem, släkting, granne men även en vän.

Barn och unga anhöriga

Är du under 18 år och stöttar eller hjälper någon i din närhet? Finns det någon du är orolig för? Det kan vara ett syskon, en förälder, en kompis eller någon annan som är sjuk eller har en funktionsnedsättning.

Det är inte ovanligt att i så fall känna ett stort ansvar, få svårt att koncentrera sig, känna sig mindre viktig eller ensam. Det kan vara skönt att få prata med någon utanför sin familj eller kanske möta andra i liknande situation. Det är viktigt att du som barn eller ungdom känner dig sedd, delaktig och får uppmärksamhet för din egen skull.

Vad kan anhörigstöd vara?

Stöd till anhöriga kan delas in i direkt och indirekt stöd. Det indirekta stödet är de biståndsbedömda insatser den närstående kan beviljas av kommunens handläggare, exempelvis:

 • trygghetslarm
 • korttidsplats
 • dagligverksamhet
 • ledsagning
 • kontaktperson
 • grupp- eller serviceboende
 • hemtjänst
 • boendestöd
 • personlig assistans

Det direkta stödet är det som vänder sig direkt till dig som anhörig exempelvis:

 • information eller vägledning
 • enskilda samtal
 • anhöriggrupper eller självhjälpsgrupper
 • aktiviteter för att må bra

Alla medarbetare inom socialtjänsten har ansvar för att ha ett gott anhörigperspektiv. Att ha ett anhörigperspektiv innebär att medarbetare ska uppmärksamma anhöriga och bemöta dem på ett respektfullt sätt, och samarbeta med dem. Det finns även medarbetare med extra kunskap om stöd till anhöriga, anhörigombud och barnrättsombud.

Enskilda samtal

Du som hjälper eller stödjer en närstående erbjuds enskilda samtal. Här ges du möjlighet att tala om din situation med fokus på hur du har det och hur du mår. Samtalet tydliggör även vilken hjälp och vilket stöd som finns att tillgå från Jönköpings kommun.

Samtalet kan ske via telefon, digitalt, fysiskt på Kaserngatan 12 i Jönköping eller på allmän plats beroende på vad som passar dig bäst.

Vi som arbetar med stöd till anhöriga har tystnadsplikt och ingen dokumentation förs.

Anhöriggrupper

Digital samtalsgrupp för vuxna syskon

Gruppen är för dig som är över 18 år och är syskon till en person med funktionsnedsättning eller sjukdom. Samtalen följer samtalsmaterialet Fokus på mig, Vuxensyskon. Gruppen träffas vid åtta tillfällen och startar så snart det är en full grupp. Samtalet sker via Zoomlänk och du behöver ha dator, surfplatta eller telefon med stabilt internet. Viktigt är också att du sitter i ett rum där du kan vara själv.

För frågor och anmälan mejla till:

maria.ahlqvist@anhoriga.se

Digital samtalsgrupp för arabisktalande anhöriga / مرحبا بكم في مجموعة المحادثات الرقمية

Här finns information på arabiska Länk till annan webbplats.

Nationellt kompetenscentrum anhöriga erbjuder dig som är förälder eller anhörig till någon med flerfunktionsnedsättning och som talar arabiska, att vara med i digital samtalsgrupp. Här får du chansen att prata om det som är viktigt för dig och samtidigt lyssna på andra. Nka bidrar med kunskap och erfarenhet. Samtalen genomförs via den digitala plattformen Zoom och du behöver ha tillgång till dator/läsplatta/mobiltelefon och bredbandsuppkoppling.

Samtalsledare: Maria Ahlqvist och Amad Lindblom. Amad talar arabiska och översätter samtalen.

För frågor och anmälan mejla till:

maria.ahlqvist@anhoriga.se

Mindfulness

Digital anhöriggrupp i mindfulness. Varje tillfälle har en ledare som guidar i olika mindfulnessövningar, inga förkunskaper krävs. Välj en lugn plats där du kan vara ostörd, använd gärna hörlurar om du har möjlighet. Det är helt kostnadsfritt och du väljer fritt vid vilka tillfällen du vill delta.

För frågor och anmälan mejla till:

anhorigstod.funktionshinder@jonkoping.se

Stöd till barn och unga

Enskilda samtal

BRA-samtal är för dig mellan 7-18 år som har en förälder eller ett syskon som har en sjukdom eller en funktionsnedsättning. BRA står för Barns Rätt som Anhöriga. I ett BRA-samtal får du möjlighet att prata med någon utanför familjen om dina frågor, hur du mår och hur du har det. BRA-samtal är till för att:

 • Du ska få information och svar på dina frågor
 • Du ska kunna få den hjälp du behöver
 • Vuxna ska lyssna på dig

Du har rätt att få information och stöd!

Hur funkar det?

Först får du mer information om BRA-samtal, så att du kan bestämma själv om det är något du vill. Sen fortsätter samtalen - det kan bli ett eller flera. Du bestämmer vad du vill prata om, och om du vill ha med någon på samtalen.

Vill du veta mer? Mejla till:

anhorigstod.funktionshinder@jonkoping.se

BRA-Barns Rätt som Anhöriga, Stiftelsen Allmänna Barnhuset Länk till annan webbplats.

Digitalt gruppstöd för barn

Bris erbjuder gruppstöd online för barn och unga 15–18 år, som har en förälder som dricker för mycket eller mår psykiskt dåligt. Gruppen kallas Grubbel och är en kurs på nätet där du kan chatta med andra som har liknande upplevelser. I gruppen får du information och tips som kanske kan göra vardagen enklare. Totalt är det åtta träffar på en och en halv timme åt gången. Grupperna startar under hela våren och hösten.

Anmälan och andra frågor:
Telefon: 116 111

E-post: gruppstod@bris.se

Digitala gruppträffar

Vill du träffa andra ungdomar?
Går du på högstadiet eller gymnasiet och har någon i din omgivning, en förälder, ett syskon, vän eller annan nära person som är allvarligt sjuk, mår psykiskt dåligt eller har en funktionsnedsättning? Vi erbjuder digitala grupper för dig som vill träffa andra i liknande situation.

Vad händer på gruppträffarna?
I gruppen träffas vi och pratar om hur vi kan hantera svåra situationer, känslor och tankar. Vi provar på olika sätt att hantera stress och oro och funderar tillsammans på vad som känns viktigt i livet. Syftet är att du efter träffarna ska känna dig stärkt. Vi utgår från ett material som heter MeWe och det är en modell för att stötta ungdomar mellan 15-17 år som lever i familjer/miljöer med ohälsa. Innan gruppstart vill vi gärna träffa dig digitalt vid ett tillfälle. Då får du också veta lite mera om gruppen. Det kostar inget att vara med.

Läs mer om MeWe Länk till annan webbplats.

För mer information och intresseanmälan
Skicka ett mejl till anhörigstöd.

E-post: anhorigstodfunktionshinder@jonkoping.se

Aktiviteter för att må bra

Det är viktigt att du som anhörig tar hand om dig själv för att orka. Du erbjuds därför möjlighet att delta i aktiviteter som innebär att just du ska må bra.

Rekreation

Du erbjuds möjlighet till rekreation och avkoppling i form av vistelse på Rosenlundsbadets relaxavdelning.

Stöd till ett hälsosamt liv

På Hälsocenter kan du få stöd och hjälp i att förbättra dina levnadsvanor. Ditt sätt att leva har stor betydelse för din hälsa och livskvalitet. När du behöver hitta nya hälsosamma levnadsvanor kan du få coachning och stöd av ditt lokala hälsocenter. Fokus ligger på att hela du ska må bra. Både idag, och på längre sikt.

Det vanligaste sättet att komma i kontakt med ett hälsocenter är via din vårdcentral. Du kan även kontakta ditt lokala hälsocenter på egen hand.

Du kan bland annat få hjälp med:

 • ökad fysisk aktivitet
 • förbättrade matvanor
 • hitta en balans mellan aktivitet, återhämtning och sömn
 • hitta en social gemenskap

På Hälsocenter erbjuds du möjlighet att delta i olika gruppaktiviteter, träning, samtal eller annat som passar dig. Du kan även få tips på nya inspirerande sammanhang i föreningar, självhjälpsgrupper och studiecirklar.

Hälsocenter

KONTAKT

Jag vill bli kontaktad för att få mera information om anhörigstöd:
Jag vill bli kontaktad för att få mera information om anhörigstöd:
Jag vill bli kontaktad via
Jag vill bli kontaktad via


Jag vill bli kontaktad gällande:
Jag vill bli kontaktad gällande:


De personuppgifter du skriver in här lagras och behandlas endast för att vi ska kunna kontakta dig. Uppgifterna raderas därefter.

Senast granskad/publicerad: