Förstärkt individuellt alternativ, Bäckadalsgymnasiet

Här hittar du som är gymnasieungdom och som behöver socialt stöd information om Förstärkt Individuellt Alternativ vid Bäckadalsgymnasiet (IMFIA).

Två ungdomar vid skrivbord.

Du får möjlighet att fylla dina kunskapsluckor och får även hjälp att få ett fungerande socialt liv. Vi ger dig stöd genom undervisning, aktiviteter och annat stöd efter vad du behöver och önskar. Förstärkt Individuellt Alternativ vid Bäckadalsgymnasiet (IMFIA) är en skola anpassad till dig. 

Du ansöker om plats genom din socialsekreterare och därefter tar rektor beslut.

Vi finns till för dig som:

  • är gymnasieungdom
  • har psykosociala problem
  • har/har haft bristfällig skolgång

På Förstärkt individuellt alternativ vid Bäckadalsgymnasiet får du stöd efter dina egna behov och önskemål. Vi erbjuder bland annat:

  • undervisning i liten grupp
  • arbete enligt individuella mål på grundskole- och gymnasienivå
  • tydligt strukturerad verksamhet
  • olika aktiviteter, t.ex. studiebesök och sociala aktiviteter
  • enskilda samtal
  • kontakt med dina föräldrar
  • samarbete med andra stödfunktioner, t.ex. Ungdomsbehandling, Tellus ungdomsboende eller BUP som du eventuellt har kontakt med

KONTAKT

Förstärkt Individuellt Alternativ (FIA), Bäckadalsgymnasiet

Lärare FIA
Telefon: 073-0321539

Sofia Arneke Isaksson
Rektor
Telefon: 036-10 62 86 eller 072-5989032

Ungdomsbehandlare
Telefon: 036-10 30 12 eller 070-6396126

Fredrik Jonsson
Enhetschef Socialtjänsten Ungdomsbehandling
Telefon: 036-10 67 36

Senast granskad/publicerad: