Misstanke om barn som far illa, orosanmälan

Här finns information för dig som misstänker eller känner oro för att ett barn far illa. Här finns blankett för orosanmälan och kontaktuppgifter till barn- och ungdomsenheten, som tar emot anmälningar och ansökningar om hjälp.

Akut hjälp

Om du eller någon annan är i akut behov av hjälp - ring SOS-Alarm: 112.

Misstanke om barn som far illa

Om du misstänker eller vet att ett barn far illa och behöver hjälp bör du kontakta mottagningen för barn och ungdomar (socialtjänsten).

Du når oss på telefon 036-10 50 00

Om du vill skriva är adressen:
Mottagningsgruppen
Box 1002
561 24 Huskvarna

Blankett för orosanmälan Pdf, 127.7 kB.

Vill du vara anonym?

Observera att ifall du vill vara anonym när du anmäler bör du inte uppge ditt namn när du ringer eller skriver till oss. Om anmälarens namn är känt måste vi oftast berätta vem det är som har gjort en anmälan.

Anmälningsskyldighet för dig som arbetar med barn och ungdomar

Om du arbetar i en verksamhet som berör barn och ungdomar, till exempel en skola, inom Region Jönköpings län eller andra myndigheter, är du skyldig att anmäla till socialtjänsten om du i din verksamhet får kännedom om barn som kan behöva skydd och stöd. Se nedanstående länk.

Information till dig som har anmälningsskyldighet enligt 14 kap 1§ SoL Pdf, 163.1 kB.

Så här kontaktar du barn- och ungdomsenheten

När du kontaktar barn- och ungdomsenheten för att göra en anmälan eller för att ansöka om hjälp så är det en mottagningssekreterare som tar emot din anmälan eller ansökan. Mottagningssekreteraren gör sedan en bedömning om det ska göras en utredning
eller inte.

Målet med en utredning är att vi tillsammans med barnet och föräldrarna (den unge om man är mellan 18 och 22 år) ska komma överens om vad som är bäst för barnet eller ungdomen.

Du kan ringa till oss, skriva till oss eller komma på besök.

Mottagningsgruppen som tar emot alla ansökningar och anmälningar når du via kommunens kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

Mottagningsgruppen finns på nya stadshuset i Huskvarna, Rumlaborgsgatan 1.

Barn- och ungdomskontor

Om mottagningsenheten beslutar att det ska göras en utredning lämnas det över till ett barn- och ungdomskontor. Det finns tre barn- och ungdomskontor; Väster, Söder och Öster.

Väster:

Adress: Kaserngatan 10 (på A6)
551 89 Jönköping
Tel 036-10 50 00

För dig som bor på Centrum öster, Ekhagen, Österängen, Vättersnäs, Liljeholmen, A6-Ryhov, Rosenlund, Torpa, Mariebo, Centrum väster, Bäckalyckan, Bymarken, Dalvik, Skänkeberg,
Järstorp, Kortebo, Trånghalla, Bankeryd, Tenhult, Ödestugu.

Söder:

Adress: Tornfalksgatan 11
556 14 Jönköping
Tel: 036-10 50 00

För dig som bor på Gräshagen, Tokarp, Råslätt, Lockebo, Barnarp, Odensjö, Gamla flygfältet, Fridhem, Ljungarum, Haga, Gamla Råslätt, Kettilstorp, Grästorp, Hovslätt, Norrahammar,
Flahult, Taberg, Månsarp, Bottnaryd, Mulseryd, Angerdshestra, Norra Unnaryd.

Öster:

Adress: Rumlaborgsgatan 1
561 32 Huskvarna
Tel: 036-10 50 00

För dig som bor på Öxnehaga, Huskvarna, Norrängen, Brunstorp, Gråbo, Tormenås, Bråneryd, Egnahem, Jutaholm, Stensholm, Jöransberg, Hakarp, Lekeryd, Svarttorp, Järsnäs, Kaxholmen,
Skärstad, Gränna, Visingsö, Ölmstad.

Senast granskad/publicerad: