Föräldragrupp på lätt svenska – och öppen förskola

Här finns information om föräldragrupper för dig som vill träna svenska, träffa andra föräldrar och få information på lätt svenska.

Välkommen till föräldragrupp på lätt svenska med öppen förskola tillsammans med dina barn 0–6 år.

  • måndagar: kl. 15.00–16.30, start 5 september
  • tisdagar: kl. 09.00–11.30 (SFI)
  • Familjecentralen Huskvarna, Vårdcentrum

Du behöver inte anmäla dig innan.

Mer information

Huskvarna öppna förskola
Telefon 036-10 55 10

Senast granskad/publicerad: