Skilsmässa och separation

Här finns information från familjerätten för dig som är separerad förälder och behöver hjälp att hitta överenskommelser och samarbete kring gemensamma barn.

Vid en separation ska barnets bästa vara avgörande i frågor om vårdnad, boende och umgänge. Det ska tas hänsyn till barnets vilja, beroende på barnets ålder och mognad. Utgångspunkten är att föräldrar har gemensam vårdnad om barnet.

Familjerätten erbjuder olika typer av stödinsatser för att föräldrar ska kunna enas kring bra lösningar. Om föräldrarna, trots stöd, inte förmår att komma överens har tingsrätten möjlighet att besluta i vårdnads, boende och umgängesfrågan.

Föräldrautbildning - Barn i föräldrars fokus

Hur kan man få det gemensamma föräldraskapet att fungera efter en separation? Vill du ha hjälp eller lära dig mer om hur det blir för barn som varit med om eller befinner sig i föräldrakonflikter? Välkommen till föräldrautbildningen Barn i föräldrars fokus (BIFF).

Läs mer och anmäl dig till föräldrautbildningen här

Samarbetssamtal

Vid en separation kan det ibland vara svårt att komma överens om vårdnad, boende och/eller umgänge med barnen. Då kan ni som föräldrar ansöka om att gå på samarbetssamtal.

Syftet med samarbetssamtal är att hjälpa föräldrar att hitta lösningar kring barnen. Samtalen utgår från barnens behov av båda sina föräldrar och hur föräldrarna ska kunna samarbeta för sina barns bästa. Samarbetssamtal är frivilligt men det kan också vara så att ni i tingsrätten har beslutat att ni ska gå i samtal.

En förutsättning för att starta upp samtalen är att båda föräldrarna vill delta, och aktivt visar det. Ni båda behöver ansöka och delta i enskilda församtal. Efter dessa görs en bedömning om samtal är lämpligt. Om det förekommit våld i relationen kan det bedömas som olämpligt att ha samtal.

Det är vanligt att man behöver mellan tre och sex samtal, och att barnen på ett eller annat sätt deltar i insatsen. Samtalsledarna arbetar under sekretess och de föräldrar som går på samarbetssamtal registreras inte. Samtalen är gratis.

Kontakta familjerätten för att ansöka om samarbetssamtal.

Avtal om vårdnad, boende och umgänge

Om ni som föräldrar är överens kan ni skriva avtal om vårdnad, boende och umgänge för barnet eller barnen.

Familjerätten gör en kort utredning om det ni önskat komma överens om bedöms vara till barnets bästa. Det innebär att vi också pratar med barnet och inhämtar socialregisterutdrag. Om avtalet är till barnets bästa godkänns avtalet och det ni kommit överens om blir juridiskt bindande. När nämnden har godkänt ert avtal har det samma giltighet som en dom.

Föräldrar kan själva göra anmälan om gemensam vårdnad direkt till Skatteverket när det inte finns tidigare dom eller avtal om vårdnaden.

Anmälan – Gemensam vårdnad (Skatteverkets webbplats) Länk till annan webbplats.

Informationssamtal vid vårdnadstvister

Informationssamtal genomförs med föräldrar som inte bor tillsammans och som inte är överens i vårdnad, boende och umgängesfrågor. Syftet med informationssamtal är att ni ska hitta den lösning som är bäst för barnet.

Under samtalet får ni som föräldrar information om aktuell lagstiftning, hur en utredning om vårdnad, boende och umgänge går till och hur barnet kan påverkas av er konflikt. Ni får också information om annat stöd som kan vara till hjälp i samarbetet och i ert gemensamma föräldraskap.

Ni som föräldrar deltar i första hand i gemensamt i samtal. Om det finns särskilda skäl till varför ni inte kan delta gemensamt får ni ange det vid kontakt med familjerätten. Särskilda skäl kan till exempel vara att det har förekommit fysiskt eller psykiskt våld eller att en förälder bor långt bort.

Efter samtalet får du/ni ett intyg på att du/ni har deltagit.

Du behöver intyget för att kunna inlämna en stämningsansökan om vårdnad, boende och/eller umgänge hos tingsrätten.

Kontakta familjerätten för att ansöka om samtal.

Om ni inte kommer överens

Om ni som föräldrar inte kan enas kring vårdnad, boende eller umgänge så kan den föräldern som önskar en förändring vända sig till tingsrätten och få sina frågor prövade. Tingsrätten kan sedan ge familjerätten i uppdrag att lämna upplysningar, hålla samarbetssamtal och/eller göra en utredning.

I en utredning ingår oftast:

  • Samtal med föräldrarna.
  • Hembesök.
  • Samtal med barnet.
  • Referenssamtal med professionella kring barnet, till exempel förskola, skola och/eller sjukvård.

Utredningen avslutas med en bedömning kring vad som blir bäst för barnet. Utredningen används sedan som underlag i tingsrättens förhandling. En tid efter att tingsrätten har fattat sitt beslut erbjuder familjerätten uppföljande samtal.

Ni som föräldrar kan när som helst avbryta processen i tingsrätten om ni kommer överens.

För barn: en film som visar hur det går till när du träffar oss på familjerätten

Ibland kan föräldrar som inte bor tillsammans ha svårt att komma överens. De kanske tycker olika om var du ska bo, och bråkar med varandra om det. Filmen visar hur familjerätten kan hjälpa dig och dina föräldrar när någon av dem vänt sig till domstolen.

Se filmen "Hugo besöker Familjerättsbyrån" (länk till YouTube för Göteborgs Stad) Länk till annan webbplats.

Umgängesstöd

Vid separationer händer det att barnet tappar kontakten med en av föräldrarna. Det kan också vara så att barnet inte har haft möjlighet att träffa sin förälder på grund av oro för missbruk, psykisk ohälsa eller av andra omständigheter. Umgängesstöd kan då vara en möjlighet för barnet att stärka eller återuppta kontakten med föräldern i avvaktan på en mer varaktig lösning. Umgängesstöd innebär att barnet träffar sin förälder i en lägenhet där det finns personal som stöd.

Det är domstolen som beslutar om umgängesstöd, utifrån barnets behov. Stödet ska pågå under en begränsad tid. Umgängesstöd vänder sig till barn i alla åldrar och barnets behov är i centrum.

KONTAKT

Familjerätten

E-post: familjeratten@jonkoping.se

Besöksadress:
Huskvarna stadshus
Rumlaborgsgatan 1
Huskvarna

Postadress:
Familjerätten
Box 1002
561 24 Huskvarna

För frågor i familjerättsliga ärenden
Telefon: 036-10 52 36

Telefontid:
Måndag och tisdag kl. 13–15
Torsdag och fredag kl. 8 –10

Under sommarveckorna 26–33 är telefontiden kl. 8–9.30 varje vardag.

Bokning av faderskap/föräldraskapsbekräftelse
Telefon: 036-10 53 79

Senast granskad/publicerad: