Översättningar från tolk- och översättarservice

Här finns information om tolk- och översättarservice som erbjuder myndigheter och företag översättningar till svenska eller från svenska till annat språk.

Vi anlitar i första hand auktoriserade translatorer som är testade och godkända av Kammarkollegiet. Vi erbjuder säker kommunikation via mejl och kan ta emot och skicka mejl med känsliga uppgifter och information som omfattas av sekretess på ett säkert och lagenligt sätt. Detta via en tjänst, SecureMailbox, som krypterar mejlen och autentiserar användaren.

Våra kunder är myndigheter, organisationer och företag.

Priser och handläggning

Översättningarna debiteras per ord och minst antal ord som debiteras för är hundra. Vårt minimipris är 3,70 kronor/ord i måltexten (exklusive moms).

En administrativ avgift på 215 kronor exkl. moms tillkommer. För mer exakta prisuppgifter kontakta oss.

Normal handläggningstid är cirka tre veckor. För kortare handläggningstid tillkommer en avgift.

Privatpersoner som önskar översättning

Som privatperson kan du logga in på Kammarkollegiets webbplats där hittar du en lista över alla landets godkända translatorer. Sök upp det språk du vill ha översatt till/från svenska och kontakta aktuell translator.

Senast granskad/publicerad: