Stöd till personer med funktionsnedsättning

Här finns information om insatser (LSS, SoL) för dig som på grund av sjukdom eller skada har en nedsatt intellektuell, psykisk eller fysisk funktionsförmåga.

En person i rullstol får hjälp med att ta på sig jackan.