Ansöka om insats, för dig med funktions­nedsättning

Här finns information om hur du som har en funktionsnedsättning ansöker om insats från socialtjänsten.

En insats kan till exempel vara hemtjänst, dagverksamhet, boende eller trygghetslarm.

Ansök om en insats - så här gör du

För att få information om vilka insatser som finns eller för att få hjälp med att ansöka ringer du till en handläggare LSS/SoL via kommunens kontaktcenter på

Telefon: 036-10 50 00 

Blanketter för ansökan

Om du redan har pratat med en handläggare och vet vilken insats du vill ansöka om finns blanketter här.

Blankett: Begäran om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Pdf, 64.9 kB.

Blankett: Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) för personer med funktionsnedsättning Pdf, 152.9 kB.

Du kan söka en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL).

Utredning, bedömning och beslut

När du har ansökt gör vi en utredning och bedömning. Sedan beslutar vi vilken insats du kan få. Du får ett skriftligt beslut som anger om du fått insatsen beviljad (bifall) eller inte (avslag).

Överklaga ett beslut

Är du inte nöjd med beslutet som du fått kan du överklaga. Inom tre veckor från det att du har fått beslutet ska du lämna din överklagan till socialtjänsten. Det går bra att skriva på ett vanligt papper. I ditt överklagande ska du skriva vilket beslut det gäller och vad du vill ha ändrat. Beslutet ska undertecknas av dig själv eller legal företrädare.

En handläggare hjälper dig gärna att överklaga.

Senast granskad/publicerad: