Gruppbostad för dig med funktionsnedsättning

Här kan du läsa mer om hur det är att bo i en gruppbostad, vilket stöd du kan få och vad du själv ansvarar för.

Gruppbostad är ett boendealternativ för dig som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

Gruppbostaden omfattar ett fåtal lägenheter som ligger i direkt eller nära anslutning till gemensamma utrymmen. De gemensamma utrymmena består av ett kök, vardagsrum eller allrum. Där kan du äta och umgås med andra boenden. I gruppbostaden finns brandlarm och varje lägenhet har uttag för telefon samt TV. Vissa gruppbostäder har förråd som tillhör lägenheterna.

Som hyresgäst har du ett eget hyreskontrakt som du får från tekniska kontoret i Jönköpings kommun. Du möblerar sedan efter eget önskemål. Har du behov av eventuella tekniska hjälpmedel hjälper vi dig med det.

Hos Försäkringskassan kan du som hyresgäst ansöka om bostadstillägg. Du tecknar själv din hemförsäkring och eventuella telefon- och internetabonnemang.

pdf: detaljerad beskrivning av insatsen gruppbostad Pdf, 145 kB.

Ansöka om gruppbostad

Du behöver ansöka om att få en lägenhet i en gruppbostad. Hur du gör kan du läsa mer om här:

Ansöka om insats

Hälso- och sjukvård

Kommunen erbjuder dig som bor i en gruppbostad eller servicebostad en god hälso- och sjukvård genom kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter eller sjukgymnaster.

Hjälpmedel

Kommunen erbjuder dig som bor i en gruppbostad eller servicebostad de hjälpmedel du behöver.

Stöd och hjälp i vardagen

Det stöd som du behöver i din vardag ska vara anpassat efter dina behov och skrivs ner i en så kallad genomförandeplan. Denna plan gör du tillsammans med personal på boendet som sedan revideras minst två gånger per år.

Som hyresgäst får du en eller två ”faddrar” som har ett extra ansvar för ditt stöd på boendet.

Måltider

Du betalar dina egna måltider.

På vissa gruppbostäder finns en hushållskassa där var och en i förskott betalar en fastställd summa/månad som ska räcka till råvaror och andra förbrukningsartiklar som används i samband med måltid och tillagningen av denna. Avdrag görs från hushållskassan för de måltider som hyresgästen inte äter på boendet.

I de gruppbostäder som inte använder sig av hushållskassa betalar hyresgästen för sin mat antingen via en fast avgift för mat eller så handlar och tillagar man sin egen mat själv eller med stöd från personalen

Stöd vid kultur- och fritidsaktiviteter

Om du har behov av hjälp i samband med kultur- och fritidsaktiviteter ska de finnas beskrivna i din genomförandeplan. Du har också möjlighet att få med personal vid resa med en övernattning per år.

Resor och transporter

Resor sker i första hand via allmänna kommunikationer; exempelvis buss, tåg eller färdtjänst. Färdtjänst och arbetsresor ansöker du hos färdtjänstenheten vid Jönköpings länstrafik. Det finns ett antal bussar i verksamheten som boendet kan låna i samband med utflykter eller liknande. Var och en betalar då en avgift för resan som motsvarar färdtjänsttaxan.

Egenavgifter och kontaktuppgifter till färdtjänstenheten på Jönköpings länstrafik Länk till annan webbplats.

Hälso- och sjukvård

Kommunens sjuksköterskor ansvarar för din hälso-och sjukvård och kontaktar läkare vid behov. Vid behov finns det även tillgång till sjukgymnast och arbetsterapeut. Bor du på en gruppbostad för psykisk funktionsnedsättning finns ofta arbetsterapeut på boendet.

Vid sjukhusvistelse ansvarar sjukvårdens personal för omvårdnaden.

Ledsagning till planerade sjukhusbesök ombesörjes av personalen från gruppbostaden, om inte någon anhörig eller nära vän följer med.

Senast granskad/publicerad: