Daglig verksamhet, individuell plats

Ryggtavlan på en man i mörka kläder framför ett löpande band. 

Här kan du läsa mer om individuell plats i daglig verksamhet. Du kan läsa om vad som krävs av dig och om hur det går till att hitta en plats.

På en individuell plats får du träna på att ta ansvar för uppgifter på en arbetsplats. Du utför egna uppgifter på arbetsplatsen, men du har en handledare som ger dig stöd. En individuell plats är inget arbete utan kallas för en sysselsättning.

På en daglig verksamhet får du något att göra på dagarna

Du som har en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att arbeta eller studera kan ansöka om en plats i en daglig verksamhet. För att få en plats behöver du ha ett beslut om daglig verksamhet och du behöver ha fyllt 18 år.

På en daglig verksamhet får du något meningsfullt att göra på dagarna. Du kan både delta i aktiviteter och få olika uppgifter att göra.

 • Du väljer att något göra som du är intresserad av.
 • Du får träna på det som är viktigt för dig.
 • Du får lära dig nya saker.
 • Du får träffa andra.
 • Du får delta i samhället.
 • Du får det stöd du behöver för att må bra och utvecklas.

Daglig verksamhet är en sysselsättning

Daglig verksamhet är inget arbete, men du får göra saker som är så likt ett arbete som möjligt. Därför kallas det för sysselsättning. Du kan vara på daglig verksamhet upp till 7-8 timmar per dag. För en del kan en sysselsättning vara en träning för att kunna få ett arbete eller börja studera.

På daglig verksamhet får du ersättning

Daglig verksamhet är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller Socialtjänstlagen (SoL). Du som har daglig verksamhet får därför ingen lön. Däremot får du 10 kronor för varje timme du är på daglig verksamhet. Pengarna som du får kallas för stimulansersättning.

Detta krävs för att få en individuell plats

 • Du ska ha ansökt om insatsen daglig verksamhet och fått ett beslut om att du har rätt till den.
 • Du ska ha en funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att få ett arbete eller studera.
 • Du ska vara redo för att ta ansvar för egna uppgifter på en arbetsplats.

Du behöver också:

 • vara beredd på att göra studiebesök på olika arbetsplatser
 • vilja testa olika arbetsplatser
 • samarbeta med en arbetskonsulent för att hitta en arbetsplats
 • komma på möten, avboka när du inte kan komma
 • ha kontakt med en arbetskonsulent via sms, telefon och mejl, eller via en närstående
 • svara på samtal och sms
 • vilja göra de uppgifter som arbetsplatsen behöver.

Du får stöd på din plats

Du får en handledare på arbetsplatsen

Du gör dina uppgifter själv, men du har en handledare på arbetsplatsen.

Du får stöd för att klara behålla din plats

När du börjat på arbetsplatsen kommer en arbetskonsulent att besöka dig. Då pratar ni om vad som fungerar bra och vad som kan bli bättre. Sedan besöker en arbetskonsulent dig regelbundet för att se hur det går.

Arbetskonsulenten stöttar dig för att du ska klara att behålla din plats. Tillsammans med arbetskonsulenten bestämmer du hur många timmar du ska vara på arbetsplatsen. Du kan vara på arbetsplatsen upp till 8 timmar per dag.

Din vardag kan bli annorlunda

Din vardag kan förändras när du får en individuell plats. Det innebär att du kan behöva ändra dina vanor. Till exempel kan du behöva passa tider. Därför får du prata med arbetskonsulenten om dina vanor i vardagen.

Så här går det till att hitta en plats

Det finns inga färdiga platser, därför samarbetar du med en arbetskonsulent för att hitta en plats.

Du samarbetar med en arbetskonsulent

Först får du kontakt med den arbetskonsulent som du ska samarbeta med. Din arbetskonsulent tror på dig och stöttar dig för att du ska nå dina mål. När ni ska hitta en plats sker det i olika steg, i en process. Du har stor möjlighet att påverka din process. Därför behöver du vara aktiv.

1. Du har möten med din arbetskonsulent

 • Ni pratar om vad du är bra på och vad du vill ha för mål.
 • Ni skriver ner dina mål i en genomförandeplan.
 • Om du vill kan en stödperson, anhörig eller vän vara med på era möten.

2. Ni börjar leta efter en plats
Målet är att hitta en plats inom tre månader. Ibland tar det längre tid. Din arbetskonsulent ger dig det stöd du behöver, till exempel:

 • följer med dig på studiebesök på olika företag
 • hjälper dig prata med andra myndigheter, till exempel Försäkringskassan
 • hjälper dig skriva en sammanfattning om dig. Sammanfattningen kan ni sedan skicka till olika arbetsplatser.

3. Du gör studiebesök på olika arbetsplatser
Under studiebesöken får du se vilka uppgifter som finns och träffa dem som jobbar på arbetsplatsen. Efter studiebesöken pratar din arbetskonsulent med dig och arbetsplatserna. Ni kommer då överens om det är aktuellt att starta en testperiod på någon arbetsplats eller om du ska göra fler studiebesök.

4. Du startar en testperiod på den arbetsplats som ni kommit överens om
Det är arbetsplatsen som bestämmer vilka uppgifter du kan göra.
Om det fungerar bra på arbetsplatsen fortsätter du att ha din daglig verksamhet där. Du har regelbundet kontakt med din arbetskonsulent för att prata om hur du har det.

Om något förändras, ta kontakt med din arbetskonsulent

Du behöver berätta om något förändras för dig. Din arbetskonsulent kan då stötta dig. Din arbetskonsulent kan också hjälpa dig att ta de kontakter du behöver. Ta därför kontakt med din arbetskonsulent om till exempel:

 • dina uppgifter ändras på arbetsplatsen
 • om ditt mående ändras
 • om du vill vara ledig en längre tid
 • om du ska flytta
 • om du vill byta arbetsplats.

Så här ansöker du

Ansök om daglig verksamhet

KONTAKT

Telefon 036-10 50 00 (kontaktcenter)

Be att få prata med en vägledare inom daglig verksamhet om du vill veta mer.

Senast granskad/publicerad: