Korttidsvistelse för dig med funktionsnedsättning

Här hittar du information om att vara på korttidsvistelse på ett korttidshem.

Informationen gäller korttidsvistelse inom område boende och korttids i funktionshinderomsorgen.

Korttidshem är en insats enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syftet med insatsen är att ge dig med funktionsnedsättning miljöombyte och rekreation, och att dina anhöriga ska få avlastning.

I Jönköpings kommun finns flera korttidshem med upp till fem platser. Korttidshemmen finns geografiskt utspridda i kommunen och har olika inriktning, till exempel mot ålder och funktionsnedsättning.

Ansökan om korttidshem

För att ansöka om korttidsvistelse i form av korttidshem kontaktar du LSS/SoL-handläggare som du når via kommunens kontaktcenter, telefon 036-10 50 00.

Om du beviljas korttidshem kommer du erbjudas en plats på det korttidshem som tillgodoser ditt behov på bästa möjliga sätt. Vid ändrat behov hos dig eller i verksamheten kan ett byte av korttidshem bli aktuellt.

När du kommer till korttidshem

När du beviljats korttidshem kommer du, din vårdnadshavare eller legala företrädare bli kontaktad när det finns en ledig plats på ett korttidshem.

Inför första gången du ska bo där kommer personalen på korttidshemmet ta kontakt med din vårdnadshavare eller legala företrädare för att planera en introduktion. Du planerar dygnen tillsammans med korttidshemmet utifrån verksamhetens förutsättningar och eventuella önskemål.

  • På korttidshemmet får du eget rum där du sover över.
  • Aktiviteter görs efter önskemål och behov.
  • Dina behov, önskemål och hur du ska få ditt stöd dokumenteras tillsammans med dig i en genomförandeplan, som följs upp regelbundet.
  • Någon eller några i personalen kommer vara extra ansvariga för att du har det bra på korttidshemmet. De kallas faddrar.
  • Att vara på korttidshem är kostnadsfritt, förutom mat och eventuella kostnader för aktiviteter.

Hälso- och sjukvård på korttidshem

Om du behöver hälso- och sjukvård när du bor på korttidshemmet är det du, din vårdnadshavare eller legala företrädare som ansvarar för att du får det.

För att lösa det praktiskt är det möjligt att personal kan utföra viss hälso- och sjukvård, men bara om det delegeras av en sjuksköterska.

Om du blir sjuk under tiden du bor på korttidshemmet måste det finnas någon som kan komma och hämta dig. Om du behöver sjukvård, planerad eller akut, är det din vårdnadshavares ansvar att följa med dig. Om du är över 18 år ansvarar du själv och/eller legal företrädare.

Resor till och från korttidshemmet

Du, din vårdnadshavare eller legala företrädare ansvarar för resor till och från korttidshemmet.

Vill du veta mer?

Har du frågor om korttidsvistelse i form av korttidshem går det bra att kontakta handläggare för LSS/SoL eller enhetschef för korttidshem. Du når dem via kommunens kontaktcenter, telefon 036-10 50 00.

KONTAKT

Klöverstigen 14

Enhetschef: Robert Gustafsson
Adress: Klöverstigen 14, 554 56 Jönköping
Telefon: 036-10 31 13

korttidshem.kloverstigen14@jonkoping.se

Klöverstigen 5

Enhetschef: Robert Gustafsson
Adress: Klöverstigen 5, 554 56 Jönköping
Telefon: 036-10 31 97

korttidshem.kloverstigen5@jonkoping.se

Ebba Ramsays korttidshem

Enhetschef: Sara Nensén
Adress: Ebba Ramsays Väg 88, 553 09 Jönköping
Telefon: 0730-32 48 05

korttidshem.ebbaramsay@jonkoping.se

Sanna korttidshem

Enhetschef: Sara Nensén
Adress: Norra Apollovägen 13, 554 66 Jönköping
Telefon: 036-10 34 94

korttidshem.sanna@jonkoping.se

Korttidshem Paletten

Enhetschef: Janna Josefsson
Adress: Rosenkvartsgatan 16, 554 47 Jönköping
Telefon: 036-10 35 72

korttidshem.paletten@jonkoping.se

Korttidshem Akvarellen

Enhetschef: Janna Josefsson
Adress: Rosenkvartsgatan 16, 554 47 Jönköping
Telefon: 036-10 30 86

korttidshem.akvarellen@jonkoping.se

Mossvägen 11 B korttidshem

Enhetschef: Mona Dadmehr
Adress: Mossvägen 11, 561 39 Huskvarna
Telefon: 036-10 31 99

korttidshem.mossvagen11B@jonkoping.se

Senast granskad/publicerad: